4. Goed onderwijs

4 Goed onderwijs

Met name door de millenniumdoelen is er op het gebied van onderwijs de laatste jaren veel verbeterd, vooral voor vrouwen en meisjes. Maar er valt nog veel winst te behalen. Vijftig procent van de kinderen met een basisschoolleeftijd die niet naar school gaan, wonen in conflictgebieden.

Minor De Leefbare Stad

In de wereld om ons heen zijn allerlei ingewikkelde vraagstukken op te lossen. Denk hierbij aan armoede, de energietransitie, de klimaatproblematiek, eenzaamheid en ongelijkheid. Vanuit het werkveld klinkt steeds vaker de vraag om vanuit verschillende disciplines aan een vraagstuk te werken, om zo nieuwe innovaties, producten of diensten te kunnen ontwikkelen. Studenten hebben een frisse blik. Zij kunnen oude vastgeroeste ideeën op scherp zetten en komen met nieuwe oplossingen. Juist daaraan bestaat veel behoefte.

In de minor werken studenten in interprofessionele teams aan vraagstukken uit de praktijk. Bij het zoeken naar duurzame oplossingen zijn de Sustainable Development Goals het uitgangspunt. De oplossing kan verschillende vormen aannemen, zoals een advies, prototype, evenement of communicatiemiddel. Want met kijken door verschillende brillen kun je meer oplossen dan met de aanpak vanuit slechts één perspectief.

Voorbeelden van vraagstukken zijn het inrichten van veilige en uitdagende schoolpleinen, de energietransitie in Utrecht Overvecht, de sociale binding bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk in Amersfoort Hoefkwartier, een gezonde en duurzame wijk ontwikkelen rond het Stadion Galgenwaard in Utrecht en de ontwikkeling van een Retourboulevard waar circulair gewerkt wordt in Amersfoort.

Contactpersoon

Saskia Hanssen 

Laatste update december 2022

Students 4 Change

Scholen zoeken naar manieren om beter af te stemmen op de intrinsieke motivatie en verschillende leerbehoeften van leerlingen. Het principe van Student Voice biedt waardevolle perspectieven: leerlingen worden actief betrokken bij het ontwerpen van onderwijs. Hoe kunnen we dit organiseren?

De didactische aanpak SV wordt in co-creatie ontwikkeld met leraren en leerlingen in een doorlopend professionaliseringstraject met flankerend onderzoek gebaseerd op design-based research. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van Learning Design Studio’s.

Looptijd

01 september 2022 – 31 augustus 2026

Meer info: https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/students4change

Laatste update januari 2023

Digitale inclusie

Digitale informatie voorzieningen sluiten niet altijd goed aan op de methode die voor 15 tot 20 procent van de studentenpopulatie optimaal is. Hoe kunnen we er voor zorgen dat voorzieningen en informatie bronnen wel op de behoeftes van deze groep aansluit?

Via literatuuronderzoek, empathie sessies met eindgebruikers (studenten) en curriculumontwikkelaars die ervaring hebben met de digitale middelen en uitingen van de HU te werken uit 4 subgroepen uit het neurodiversiteits-spectrum zullen obstakels en belemmerende factoren in de huidige informatievoorziening in kaart worden gebracht. Samen met deze zelfde 4 groepen zal daarna gekeken worden naar voor hen prettigere alternatieven. Deze vier perspectieven zullen daarna samen in een advies worden gebundeld.

Lees hier fase 1 van het onderzoek naar de behoeften van neurodiverse studenten met betrekking tot digitale leeromgevingen van de Hogeschool Utrecht: Rapport Fase 1 DLO Digitale Inclusie – september 2023

Looptijd

September 2022 – 2023

Meer info: https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/dlo-digitale-inclusie

Laatste update januari 2023

Fieldlab 3DMedical

Je eigen op maat gemaakte implantaat uit een 3D-printer? Het kan al in het Fieldlab 3DMedical. Driedimensionale technologie kan de patiëntenzorg op maat sterk verbeteren, bijvoorbeeld door chirurgische modellen en gebioprinte implantaten.

Patiënten hoeven minder vaak CT-scans te ondergaan, doordat scans worden omgezet naar printfiles voor patiëntspecifieke modellen, hulpmiddelen en implantaten. Ook worden operaties minder ingrijpend voor patiënten, doordat chirurgen zich er 100% realistisch op kunnen voorbereiden. Met 3D‑geprinte weefsels kunnen realistische testmodellen en inplantaten worden gemaakt. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht worden al op maat gemaakte 3D‑geprinte schedel­‑ en kaakimplantaten en gepersonaliseerde implantaten voor complexe heropereraties van de heup gebruikt.

Fieldlab 3DMedical is het eerste smart industry fieldlab binnen de medische sector in Nederland. Studenten van het Institute for Engineering and Design (IED) kunnen tijdens hun derde jaar in het Fieldlab multidisciplinaire projecten uitvoeren in het kader van 3DMedical. Bijvoorbeeld op het gebied van scoliose braces, knee distractors en beeldvormingstechnieken. Het IED van Hogeschool Utrecht is partner en werkt samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht Science Park en bedrijven met expertise op het gebied van 3D-printen en imaging in de medische sector.

Contactpersoon
Patrick van Veenendaal

Laatste update december 2020

HUB-Lab

In de HU Bibliotheek vind je ook iets heel anders dan boeken: het HUB-Lab! In dit lab vind je allerlei innovatieve technologieën die aansluiten op nieuwe manieren van leren. Als student en docent kun je hier terecht voor inspiratie en informatie, maar je kunt ook zelf aan de slag met allerlei fysieke én digitale tools!

Contactpersoon
Bianca Pannekoek

Website: www.hublab.hu.nl

Laatste update juni 2022

Young Entrepeneurship project

Sinds 2012 zorgt het YEP (Young Entrepeneurship Project) ervoor dat de middelbare scholieren in ontwikkelingsgebieden de kans krijgen om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Op deze manier worden zij aangemoedigd om met de hulp van YEP hun eigen onderneming op te zetten.

Samen met studenten van de HU en andere internationale studenten gaan deze middelbare scholieren aan de slag met hun ondernemingsplan. Op basis van de haalbaarheid, positieve impact op de lokale gemeenschap en duurzaamheid wordt vervolgens een winnaar gekozen. Dit winnende ondernemingsplan wordt beloond met een startkapitaal om het bedrijfsidee ook daadwerkelijk te implementeren. Zo zijn er bijvoorbeeld scholieren geweest die gezond ontbijt verkopen op middelbare scholen, of zelfs het produceren en verkopen van lokale popcorn! Dat duurzaamheid een rol speelt blijkt ook uit bijvoorbeeld de aangelegde moestuinen, waarmee gezond eten bereikbaarder wordt voor de lokale gemeenschap. Meer lezen over YEP? Kijk op de site Yep.

Contactpersoon
Paul Jaspers, paul.jaspers@hu.nl

Masteronderzoek Community Development - SDG Community

Masterstudent Fanny de Vries doet onderzoek naar het versterken van de SDG Community binnen de Hogeschool Utrecht. De SDG Community HU Samen Duurzaam bestaat uit een groep enthousiaste pioniers binnen HU die impact (willen) maken. Zij verbinden één of meerdere VN-doelstellingen: Sustainable Development Goals (SDG’s) aan hun onderwijs of onderzoek op de HU. Deze ambassadeurs nemen een voortrekkersrol op zich en stimuleren duurzaam denken en handelen bij studenten en medewerkers van HU. Zowel studenten als medewerkers kunnen zich aansluiten bij de SDG Community.

Dit zorgt ervoor dat studenten en medewerkers van de HU meer worden betrokken bij het belang van een duurzame aarde. Waar wij als bewoners goed mee om moeten gaan. Onze studenten zijn onze toekomst dus hoe eerder we beginnen met informeren, hoe beter. Alleen samen creëren we een duurzame en toekomstbestendige wereld.

Dit draag bij aan Sustainable Development Goal 4 GOED ONDERWIJS en Goal 17 PARTNERSCHAPPEN.

Contactpersoon
Fanny de Vries

Duur project september 2022-juni 2024

 

The HU Breakfast Club

Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, maar helaas krijgen veel jonge kinderen in Kenia geen gezond ontbijt. De HU Breakfast Club wil hier, samen het de Dodore Foundation, verandering in brengen door een gezond ontbijt voor hen te verzorgen. Door studenten bij dit project te betrekken kunnen zij bovendien hun krachten gebruiken om een verschil in de wereld te maken!

-English version below-

The aim of the Breakfast Club is reducing hunger and poverty. It is a collaboration with the Dodore Foundation of the Netherlands to engage HU International Business Honours-programme students to support the UN Sustainable Development Goals. The Breakfast Club programme aims to help raise awareness and funds to provide breakfast every school day for young school children from the slums in Kenya, Africa. In 2020, due to the covid19 pandemic, this has been especially hard on the schools and families of the children of the programme. The schools have been closed since mid-March 2020. Happily, with the initiative activities carried out by our Honours students, the families have been supported directly to provide a meal to their children while they are at home.

The Breakfast Club programme empowers students to contribute back to the society and to others. The Breakfast Club programme equips students with the skills and competencies to make a difference in the world. Breakfast is the most important meal of the day; by providing breakfast children are motivated to go to school every day. It gives them the opportunity to develop their bodies and brains. Having an education enables them to raise the standard of living for themselves and their families in the future. The IB Honours Programme is part of the initiative of the Institute of International Business of the Utrecht University of Applied Sciences (Hogeschool Utrecht).

Contactpersoon
Leewee Chew
Website: hutalks.nl/our-work/breakfast-club

Laatste update mei 2022

CareTechLab

Technologie is overal, van je smartphone tot je e-bike. Ook in de zorg speelt technologie een belangrijke rol, en onderzoek op dit gebied is cruciaal voor de ontwikkeling van het veld. Het CareTechLab is een demonstratieruimte waar aandacht wordt besteed aan allerlei technologische innovaties binnen de gezondheidszorg. Zo kunnen studenten, docenten en andere belangstellenden kennis maken met bijvoorbeeld zorgrobot Zora.

Andere innovaties die aanwezig zijn, zijn de Interactive Modular Tiles, die een andere manier van bewegen of revalideren mogelijk maken. En worden plattegronden van aangepaste woningen (bijvoorbeeld voor mensen met dementie) getoond op een interactieve tafel. Er hangen posters met informatie over projecten van diverse lectoraten en ook is materiaal vanuit projecten te zien, bijvoorbeeld van het project ENGAGE en het MedGUIDE project.

Het CareTechLab is een belangrijk middel om innovatie in de zorg te stimuleren, wat nodig is om de kwaliteit van zorg in de komende jaren te kunnen behouden.

Contactpersoon
Chantal Huisman

Website: https://husite.nl/healthyenvironments/2016/10/19/caretechlab-van-de-hogeschool-utrecht/

Laatste update december 2020

Arbeidsparticipatie binnen de HU

Bij de HU zijn we ervan overtuigd dat iedereen de kans moet krijgen om zijn talenten te ontwikkelen. We doen dan ook ons uiterste best om studenten met een beperking zo onbezorgd mogelijk te laten studeren. Ook als werkgever zijn we ons bewust van onze maatschappelijke taak en de voorbeeldfunctie die wij vervullen. Zo werken er collega’s met een arbeidsbeperking als huismeester, bij de ICT-helpdesk, in administratief ondersteunende rollen en ook in het onderwijs. Kortom: wij streven naar een inclusieve organisatie en hopen de komende jaren nog meer werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees hier meer over diversiteit & inclusiviteit.

Contactpersoon
Allard Schelhaas
Website: https://husite.nl/humanresources/arbeidsparticipatie/

Laatste update mei 2022

Duurzame Energieproeftuin 2.0

Op het dak van een van de gebouwen van Hogeschool Utrecht zijn allerlei zonnepanelen, zonneboilers en dakbedekkingsmaterialen te zien. Dat is de Duurzame Energieproeftuin 2.0, een openlucht lab met praktijkopstellingen die worden gebruikt in het techniekonderwijs. Direct onder de energieproeftuin bevindt zich het Energie-bouwfysicia lab, een testruimte met verwarmings- en koelingsapparatuur die werkt op de warmte die op het dak is opgevangen. In het Energie-bouwfysica lab is ook een klimaatkamer waar studenten binnen- en buitengevels testen en onderzoeken hoe goed de verwarmings- en koelingsapparatuur werkt in een woning.

Veel technieken om huizen efficiënt te verduurzamen bestaan al, maar ze worden nog onvoldoende geïntegreerd toegepast. Daarom werken studenten uit diverse opleidingen vaak samen aan projecten. Ook bedrijven uit de bouw- en installatiesector doen mee. Zo worden de studenten opgeleid aan de hand van actuele praktijkvraagstukken en worden bedrijven geholpen met innovatie-voorstellen. Het openlucht lab op het dak dient tevens als praktijklesruimte voor studenten uit alle leerjaren. Ze volgen onder andere de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Built Environment en Technische Bedrijfskunde. De Duurzame Energie proeftuin vormt in combinatie met het Energie‑ en bouwfysica lab een voedingsbodem voor allerlei onderzoeks‑ en onderwijsprojecten.

Contactpersoon
Marcel de Reeder
Website: www.onderzoek.hu.nl/Projecten/Duurzame-Energie-Proeftuin

Laatste update juni 2022

HUTalks

The International Business Honours programme is a platform for super motivated students International Business who want to initiate a project for a cause to support the UN Sustainable Development Goals. Students who want go the extra mile and apply a ‘do good & pay it forward’ attitude. Honours students organize the HUTalks events for other students, teachers and alumni, to inspire them with motivational speakers talking about urgent issues, and to create a platform to engage with the university and the business community.

The IB Honours Programme is part of the initiative of the Institute of International Business of the Utrecht University of Applied Sciences (Hogeschool Utrecht). Organizing the HUTalks is a way to empower motivated and ambitious young professionals to be challenged beyond the curriculum of the IB education; and to provide them a platform where they can develop and create value for the university and the community at large, whether business or the society. Subjects of the HUTalks so far have been the following :

2020: ‘Diversity, Talent & Inclusion’.
2019: ‘Solving the Wicked Problem of Feeding the World’.
2018: ‘Upward Falling – the concept of failure & success challenged’.
2017: ‘Leadership & motivation’

Contactpersoon
Leewee Chew
Website, https://hutalks.nl/our-work/challenge/

In mei 2022 start de nieuwe editie van HUTalks.

Laatste update mei 2022

Durf! Jongerenactiviteiten

Voor jongeren is maar weinig te doen in de wijken Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Durf! wil daar wat aan doen, door samen met de jongeren allerlei jongerenactiviteiten te organiseren in deze wijken. Het project gaat uit van hun talenten en kracht, niet van achtergrond en eventuele problemen. Momenteel wonen er in de drie wijken ruim 12.000 jongeren van 12 tot 24 jaar; in 2030 zijn dat er naar schatting 18.000.

Durf! wil de jongeren inspireren en prikkelen om hun talenten te ontwikkelen en actief te participeren in de samenleving. Er worden bijvoorbeeld 16+ feesten en sportevenementen georganiseerd en ook is er een jongerenhangplek verwezenlijkt. De betrokkenheid van jongeren bij de organisatie is zo cruciaal dat zij grotendeels eigenaar worden van Durf! Door jongeren deze verantwoordelijkheid te bieden raken ook andere jongeren enthousiast om mee te doen.

Bij het project zijn ongeveer vijftig studenten betrokken van de HU-opleidingen Ecologische pedagogiek, Social Work, Integrale Veiligheidskunde,  MBO Evenementenorganisatie en MBO Sociaal werk. Ook studenten van de Universiteit Utrecht doen mee en men werkt samen met de gemeente Utrecht en allerlei instellingen in de wijken.

Contactpersoon
Eelco Koot
Website: https://www.durf.info/

Laatste update december 2020

E-BussEd – elektrisch busvervoer

Omschakelen van vervuilende dieselbussen op schone elektrische bussen, om zo bij te dragen aan energieneutrale mobiliteit en efficiënter openbaar vervoer. Dat is de ambitie van diverse Europese regio’s. Het Europese project Building Capacities for a European-wide E-bus Deployment (e-BussED) verbindt deze regio’s met elkaar door uitwisseling van kennis en ervaringen.

Europese regio’s in Italië, Duitsland, Malta, Hongarije en Nederland die hun busvloot graag willen omschakelen van diesel naar elektrisch, worden door het project e-BussED met elkaar verbonden. De partnerregio’s wisselen ervaringen uit in verschillende stadia van de transitie richting e-bussen. Regio’s die worstelen met de snelle technologische ontwikkelingen op dit gebied worden zo ondersteund. Welke wegen zijn er te bewandelen? Hoe kan energie regionaal worden opgewekt? Door nieuwe ideeën en beter beleid stimuleert het project de vraag- én de aanbodkant van elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen. Daarmee krijgt ook de transitie naar een duurzame economie een impuls. Het project zal leiden tot zes regionale actieplannen en vier best practices reports. Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van Hogeschool Utrecht is partner van e-BussED, dat een subsidie kreeg van het European Regional Development Fund Interreg Europe. Studenten van onder andere de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Technische Bedrijfskunde werken mee aan het project.

Elke Europese regio levert in 2022 een actieplan in met de belangrijkste bevindingen en leerpunten rondom de overgang naar elektrisch openbaar vervoer. De provincie Utrecht zal de uitkomsten van deze studie ook gebruiken voor de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in de periode vanaf 2023.

Contactpersoon
Martijn Rietbergen
Website:
https://www.smartsustainablecities.nl/projecten/1485992.aspx?t=e-Bussed+-+Transitie+van+elektrisch+busvervoer+in+Europa

Laatste update mei 2022

Energie-bouwfysica lab

In dit living lab staan allerlei gebouwgebonden installaties en bouwfysica. Dit zijn onderzoeks- en praktijkles-opstellingen over warmtepomptechnieken, warmte-terugwinning, luchtbehandeling, regeltechniek, sensortechniek en energie‑opwekking en ‑distributie. Er is een grote dubbele klimaatkamer om samengestelde gevelelementen te bemeten op energie en isolatie, luchtdichtheid en akoestische eigenschappen.

Studenten van Hogeschool Utrecht doen in het Energie-bouwfysica lab praktijkgericht onderzoek naar duurzame energie en opdrachten uit de beroepspraktijk. Het lab is ook een praktijkleslokaal voor studenten van onder andere de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Built Environment en Technische Bedrijfskunde uit alle leerjaren. De geleerde theorie wordt toegepast op echte energie-installaties en op bijvoorbeeld gebouwgevels uit de beroepspraktijk. De verkregen praktische inzichten dragen op hun beurt weer bij aan de ontwikkeling van de lopende onderzoeken in het lab.

Studenten werken samen met docenten van het Instituut Engineering en Built Environment, onderzoekers van het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad en bedrijven. De samenwerking met marktpartijen staat centraal, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de beroepspraktijk op hbo‑bachelor‑ en ‑masterniveau. Het Energie-bouwfysica lab staat via water‑ en elektriciteitverbindingen in directe verbinding met de Duurzame Energieproeftuin op het dak van het gebouw.

Contactpersoon
Marcel de Reeder

Website: www.hu.nl/hu-opent-met-energylab-duurzame-energieproeftuin

Laatste update januari 2021

Green Office HU

Studententeam Green Office HU zet zich onder leiding van een green officer in om een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin te verankeren in Hogeschool Utrecht. Door middel van het bottom-up principe zorgt Green Office voor impact binnen de HU.

Green Office HU is een platform voor studenten en medewerkers om de duurzaamheidsambities van de HU waar te maken en samen te werken aan duurzaamheid. Medewerkers en studenten worden geactiveerd om een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals (SDGs) binnen onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en/of in hun persoonlijk gedrag. Green Office werkt vanuit de drive van studenten, niet vanuit beleidsthema’s. Het motto is ‘positive energy’ – er wordt uitgegaan van mogelijkheden, niet van moeilijkheden. Green Office geeft onder andere workshops voor docenten en studenten om de SDGs in het onderwijs te verweven, promoot het kiezen van duurzame minoren, organiseert een kledingruil om te consuminderen, bevordert plantaardig eten met Meatless Monday, draagt bij aan duurzame inkoop en organiseert Green Café’s.

Contactpersoon
Carlijn Wentink-Kroon
Website: www.greenoffice.hu.nl

 

Inside Out renovatie Nul op de Meter

Hoe verduurzamen we hoogbouwflats met sociale huurwoningen? Er is voor zonnepanelen onvoldoende plek op het dak, terwijl het energieverbruik juist hoog is door de grote aantallen bewoners. Project Inside Out wil hoogbouwflats uit de jaren 1960 en 1970 renoveren naar energieleverende wooncomplexen. De flatgebouwen krijgen een slimme gevel met multifunctionele bouwdelen die woningen duurzaam verwarmen en ventileren, gecombineerd met energieopwekking door zon en wind.

Uniek aan het Inside Out-renovatiesysteem is dat de installaties aan de buitenzijde van de flat komen. Daar is meer ruimte voor energie-opwekking dan binnen. De bewoners hoeven niet te verhuizen tijdens de werkzaamheden. Studenten van Hogeschool Utrecht hielpen bij het ontwikkelen van de gevelmodules en bij het testen van de geveldelen in de klimaatkamer van het Energie-bouwfysicia lab. Ze hebben onder meer gekeken naar energieprestaties, comfortabel binnenklimaat, akoestiek, luchtdicht bouwen en brandveiligheid van samengestelde modulaire gevels. Het prototype is aangebracht op een bewoond flatgebouw van tien etages aan de Henriëttedreef in Utrecht Overvecht. Zonnepanelen en een windturbine wekken stroom op voor de flat. De energie die over is wordt opgeslagen in de accu’s van deelauto’s. Dit vermindert de piekbelasting op het elektriciteitsnet. De bewoners profiteren op deze wijze van lagere woon- en mobiliteitslasten.

Contactpersoon
Rogier Laterveer, rogier.laterveer@hu.nl
Website: https://www.smartsustainablecities.nl/projecten/919305.aspx?t=Inside+Out

Minor Smart Sustainable Cities

Sinds het begin van de 21ste eeuw leeft de meerderheid van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Dat is misschien niet zo verwonderlijk, want steden zijn over het algemeen de aantrekkelijke plekken waar steeds meer mensen willen werken, wonen en ontspannen. Steden worden steeds meer de ‘motor van onze economie’, het zijn creatieve plekken waar je jezelf kunt ontwikkelen en ze bieden kunst, amusement en cultuur.

Er zijn echter ook enorm veel uitdagingen. Hoe lossen we stedelijke problemen op met betrekking tot energie, mobiliteit en afval in de stad? Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe innovatieve bedrijven voldoende werkgelegenheid bieden? Hoe zorgen we voor inclusiviteit, participatie en tolerantie? In de minor Smart Sustainable Cities leren studenten in een internationale en multidisciplinaire groep slimme, creatieve en duurzame oplossingen te ontwerpen voor de steden van de toekomst.

De internationale minor Smart Sustainable Cities wordt sinds 2016 jaarlijks aangeboden bij Hogeschool Utrecht. De minor is ontwikkeld in het CARPE/ERASMUS+ project ESSENCE (European Sustainable Solutions for Existing and New City Environments) in samenwerking met de gemeenten Utrecht, Turku (Finland) en Alcoy (Spanje) en de universiteiten van València (UPV), Turku (TUAS), Hamburg (HAW) en Manchester (MMU).

Contactpersoon
Martijn Rietbergen
Website: https://www.internationalhu.com/exchange-programmes/smart-sustainable-cities

Laatste update januari 2021

Precious Plastic Project

Precious Plastic Project draagt bij aan de bewustwording over het recyclen en upcyclen van materialen die tot nog toe als afval beschouwd worden. Het project richt zich tot medewerkers en studenten van de Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU) die gebruik maken van het Utrecht Science Park (USP).

Hoe werkt het?

In de Quest-cursus van de HU wordt een Extruder Pro-machine gebouwd. In het techlab kunnen medewerkers en studenten ervaren en leren hoe upcyclen van plastic werkt. Een aparte plastic afvalstroom wordt teruggebracht als grondstof (jerrycans) en wordt vermalen tot een plastic granulaat (korrels). Vervolgens worden de korrels gebruikt om plastic producten (handelswaar) te maken in de Extruder Pro-machine. De producten worden door UU, HU en studieverenigingen verkocht in een webshop.

Op deze manier wordt afgedankt plastic op het USP vervaardigt in een lokale upcyclingsketen tot  nieuwe producten voor medewerkers, studenten en studieverenigingen (denk bijvoorbeeld aan relatie geschenken). De studenten van de Green Office UU en de Green Office HU werken daarmee op het USP aan gezamenlijk doelstellingen:

  • Bewustwording van studenten en medewerkers over de impact van plastic afval en de oplossingen daarvoor.
  • Het creëren van een lokaal en circulair systeem voor plastic afvalstromen. Waarbij plastic afval als een grondstof verandert en daarmee bijdraagt aan de doelstellingen van de UU en HU om afvalvrij te worden.
  • Onderwijs en onderzoek van de UU en HU worden verbonden met een lokale duurzaamheidsopgave.

Contact:
greenoffice@hu.nl

website: preciousplastic
achtergrond/precious-plastic-blog-1-het-waarom

Dit project is nieuw gestart in studiejaar 2020/2021
Laatste update januari 2021

Kansengelijkheid bevorderen in onderwijs in meertalige context

Kinderen die het Nederlands niet als eerste taal hebben, kunnen vaak minder goed meekomen op school. Doordat zij leren in een taal die zij nog aan het verwerven zijn, gaat het leren vaak moeizamer en presteren zij niet naar hun kunnen. Tegelijkertijd worden kennis en vaardigheden die in de thuistaal zijn ontwikkeld, niet of nauwelijks benut. In nieuw onderzoek kijkt de HU hoe een meertalige aanpak – de inzet van thuistalen – kan bijdragen aan betere leerprestaties en een gevoel van inclusie voor kinderen met een migratieachtergrond.

Het onderzoek Multilingual Voices in STEM Education (Multi-STEM) richt zich op onderwijs in Science, Technology, Engineering en Mathematics in verschillende contexten: op school (formeel), in wetenschapsmusea (non-formeel) en thuis (informeel). Het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van Hogeschool Utrecht (HU) werkt samen met onder andere penvoerder Universiteit Utrecht en iPabo Amsterdam.

Contactpersoon:

Jantien Smit
Website: lectoraat Meertaligheid en Onderwijs
Looptijd van het onderzoek: maart 2020 – maart 2024
Laatste update mei 2022

Duurzame ontwikkeling als interdisciplinair thema in de bèta-lerarenopleidingen

Samen met leraren (opleiders), studenten, en duurzaamheidsexperts onderzoeken we hoe Leren voor Duurzame Ontwikkeling vorm kan krijgen in de bèta-schoolvakken en welke docentcompetenties leraren-in-opleiding daarvoor moeten ontwikkelen.

Dit promotieonderzoek richt zich op de begripsmatige verheldering en operationele invulling van LvDO binnen en met de bètavakken, de kennis, houding en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, en de manier waarop deze in een initiële lerarenopleiding ontwikkeld kunnen worden, zodanig dat studenten in staat zijn om aspecten van LvDO-onderwijs daadwerkelijk in hun vo-praktijk te integreren.

Contactpersoon:

Peter Duifhuis
Website: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
Looptijd 01 januari 2020 – 31 december 2023
Laatste update mei 2022

Cursus Lesgeven in mens en natuur

Bij SDG 4 gaat het erom dat er via het onderwijs een bijdrage wordt geleverd aan duurzame ontwikkeling. Dat is precies hetgeen wat er tijdens de cursus ‘Lesgeven in Mens en Natuur’ gebeurt. Tijdens deze cursus gaan studenten van de lerarenopleidingen biologie, aardrijkskunde, technologie, scheikunde en technologie lesmateriaal over duurzaamheidsvraagstukken ontwikkelen.

Contactpersoon:

Felix van Vugt

Peter Duifhuis 
Looptijd 01 januari 2020 – 31 december 2023
Laatste update mei 2022

Expeditie lerarenagenda

Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap

Leraarschap van vandaag is veelzijdig en veelvormig. Expeditie Lerarenagenda onderzoekt hoe leraren, teams, scholen, opleidingen en beleid navigeren naar het toekomstig leraarschap van morgen. Adaptief vermogen staat in het onderzoek centraal. Ga mee op expeditie en ontdek hoe het adaptief vermogen van onderwijspersoneel, scholen, opleidingen en beleid versterkt kan worden.

Contactpersoon:

Patricia Brouwer
Looptijd: 01 april 2020 – 01 april 2023
Laatste update juni 2022