Duurzame initiatieven

16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

Binnen de millenniumdoelstellingen was er nauwelijks aandacht voor, maar nu is vrijwel iedereen het erover eens dat zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid bijna geen ontwikkeling mogelijk is. Vrede, justitie en sterke publieke diensten zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar.

Het Juridisch Studentenloket

Het Juridisch Studentenloket is de rechtswinkel van de Hogeschool Utrecht en wordt geheel door studenten bemand! Je kunt bij ons terecht met uiteenlopende juridische vragen. Om kwaliteit te garanderen controleert een gekwalificeerd docententeam alle adviezen. Naast dat de adviezen van het JSL door studenten opgesteld en gegeven worden, is ook het bestuur in handen van studenten. Onder begeleiding en advies van een betrokken docententeam stippelt het studentenbestuur de koers van het JSL uit en geeft zij hier invulling aan. Naast eerstelijnsadvies informeert het JSL studenten over hun rechten en plichten en verwijzen we indien mogelijk studenten door naar andere instanties.

Contactpersoon
Juridisch Studentenloket
Website: Juridisch Studentenloket

Laatste update december 2020

Honoursmodule Mensenrechten & Duurzame Ontwikkeling

In de (online) hu-brede honoursmodule over duurzame ontwikkeling en mensenrechten, nemen in blok B van studiejaar 2020/2021 25 studenten deel. De studenten maken in deze module kennis met verschillende maatschappelijke thema’s waarbij regelmatig wisselende gastsprekers worden uitgenodigd. Thema’s zoals het verband tussen de SDGs, mensenrechten, armoede en schulden (door gastspreker lector Tamara Madern) en de discussie over gelijke kansen in het onderwijs (door onderzoeker Ilse Raaijmaekers). Robin Berg vertelt over duurzame energie en deelauto’s en Ties Joosten van Follow the Money spreekt het over een duurzame economie en lector Quirine Eijkman over de toegankelijkheid van het recht.

Op deze manier worden de meeste SDGs behandeld en wordt er gekeken naar de situatie in Nederland. Studenten lezen voorafgaand aan de lessen teksten en maken hier wekelijks een verslag van. Na de colleges kiezen de studenten een thema uit dat ze gaan uitwerken tot een product waarmee ze iets bijdragen aan hun eigen beroepsgroep. Met behulp van de Design Thinking methode in workshops gaan de studenten verder aan de slag. De eindpresentaties worden begin blok C in het juridisch innovatie lab gehouden.

Contactpersoon
Maartje Vermeulen

Laatste update januari 2020