Duurzame initiatieven

1. Einde aan armoede

1 Einde aan armoede

Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Iemand leeft in extreme armoede wanneer er minder dan 1,90 dollar per dag te besteden heeft.

Breakfast Club

Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, maar helaas krijgen veel jonge kinderen in Kenia geen gezond ontbijt. De HU Breakfast Club wil hier, samen het de Dodore Foundation, verandering in brengen door een gezond ontbijt voor hen te verzorgen. Door studenten bij dit project te betrekken kunnen zij bovendien hun krachten gebruiken om een verschil in de wereld te maken!

-English version below-

The aim of the Breakfast Club is reducing hunger and poverty. It is a collaboration with the Dodore Foundation of the Netherlands to engage HU International Business Honours-programme students to support the UN Sustainable Development Goals. The Breakfast Club programme aims to help raise awareness and funds to provide breakfast every school day for young school children from the slums in Kenya, Africa. In 2020, due to the covid19 pandemic, this has been especially hard on the schools and families of the children of the programme. The schools have been closed since mid-March 2020. Happily, with the initiative activities carried out by our Honours students, the families have been supported directly to provide a meal to their children while they are at home.

The Breakfast Club programme empowers students to contribute back to the society and to others. The Breakfast Club programme equips students with the skills and competencies to make a difference in the world. Breakfast is the most important meal of the day; by providing breakfast children are motivated to go to school every day. It gives them the opportunity to develop their bodies and brains. Having an education enables them to raise the standard of living for themselves and their families in the future. The IB Honours Programme is part of the initiative of the Institute of International Business of the Utrecht University of Applied Sciences (Hogeschool Utrecht).

Contactpersoon
Leewee Chew
Website: hutalks.nl/our-work/breakfast-club

Laatste update december 2020

4Youth

Het project 4YOUth is een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht en MOvactor. Het project 4YOUth Nieuwegein is sinds september 2020 gestart. 4YOUth Nieuwegein is er voor jongeren van 14 tot en met 27 jaar, woonachtig in Nieuwegein, die financiële of juridische vragen hebben. Ondertussen zijn er al verschillende jongeren geholpen.

Lees hier meer over 4YOUth en de studenten van de Hogeschool Utrecht.

 

Contactpersoon: Eelco Koot

Contact

App, mail of bel met de studenten van de Hogeschool Utrecht:

Mobiel: 06 15 45 0091

Mail: info@4youthnieuwegein.nl

Update: september 2021

Durf! Jongerenactiviteiten

Voor jongeren is maar weinig te doen in de wijken Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Durf! wil daar wat aan doen, door samen met de jongeren allerlei jongerenactiviteiten te organiseren in deze wijken. Het project gaat uit van hun talenten en kracht, niet van achtergrond en eventuele problemen. Momenteel wonen er in de drie wijken ruim 12.000 jongeren van 12 tot 24 jaar; in 2030 zijn dat er naar schatting 18.000.

Durf! wil de jongeren inspireren en prikkelen om hun talenten te ontwikkelen en actief te participeren in de samenleving. Er worden bijvoorbeeld 16+ feesten en sportevenementen georganiseerd en ook is er een jongerenhangplek verwezenlijkt. De betrokkenheid van jongeren bij de organisatie is zo cruciaal dat zij grotendeels eigenaar worden van Durf! Door jongeren deze verantwoordelijkheid te bieden raken ook andere jongeren enthousiast om mee te doen.

Bij het project zijn ongeveer vijftig studenten betrokken van de HU-opleidingen Ecologische pedagogiek, Social Work, Integrale Veiligheidskunde,  MBO Evenementenorganisatie en MBO Sociaal werk. Ook studenten van de Universiteit Utrecht doen mee en men werkt samen met de gemeente Utrecht en allerlei instellingen in de wijken.

Contactpersoon
Eelco Koot
Website: https://www.durf.info/

Laatste update december 2020

Kansengelijkheid bevorderen in onderwijs in meertalige context

Kinderen die het Nederlands niet als eerste taal hebben, kunnen vaak minder goed meekomen op school. Doordat zij leren in een taal die zij nog aan het verwerven zijn, gaat het leren vaak moeizamer en presteren zij niet naar hun kunnen. Tegelijkertijd worden kennis en vaardigheden die in de thuistaal zijn ontwikkeld, niet of nauwelijks benut. In nieuw onderzoek kijkt de HU hoe een meertalige aanpak – de inzet van thuistalen – kan bijdragen aan betere leerprestaties en een gevoel van inclusie voor kinderen met een migratieachtergrond.

Het onderzoek Multilingual Voices in STEM Education (Multi-STEM) richt zich op onderwijs in Science, Technology, Engineering en Mathematics in verschillende contexten: op school (formeel), in wetenschapsmusea (non-formeel) en thuis (informeel). Het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van Hogeschool Utrecht (HU) werkt samen met onder andere penvoerder Universiteit Utrecht en iPabo Amsterdam.

Contactpersoon:

Jantien Smit
Website: lectoraat Meertaligheid en Onderwijs
Looptijd van het onderzoek: maart 2020 – maart 2024
Laatste update januari 2021