5. Gendergelijkheid

5 Vrouwen en mannen gelijk

In de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming.

Gender neutrale toiletten

Op de Hogeschool Utrecht zijn er vanaf 10 augustus 2021 All gender toiletten. Deze zijn er gekomen mede dankzij de inzet van de Gender and Sexuality Alliance van de HU en de diversity officer Elena Valbusa.

Voor nonbinaire personen, trans personen die nog in transitie zijn, of wie dan ook die zich niet thuis voelt op een specifieke mannen of vrouwen WC, is er dus in ieder geval één per gebouw.

Contact: gsa@hu.nl

Laatste update: september 2021

Op de Hogeschool Utrecht zijn er vanaf 10 augustus 2021 All gender toiletten. Deze zijn er gekomen mede dankzij de inzet van de Gender and Sexuality Alliance van de HU en de diversity officer Elena Valbusa.

Voor nonbinaire personen, trans personen die nog in transitie zijn, of wie dan ook die zich niet thuis voelt op een specifieke mannen of vrouwen WC, is er dus in ieder geval één per gebouw.

Contact: gsa@hu.nl

Laatste update: november 2023

Care for Sexuality

Gesprekken in een oncologisch traject focussen vooral op diagnose en behandeling. Zorgen over seksualiteit en intimiteit worden zelden besproken. Oncologische zorgprofessionals erkennen het belang van deze gesprekken, maar vinden het moeilijk om deze te voeren. Echter, het is essentieel dat patiënten hun zorgen rondom seksualiteit en intimiteit kunnen bespreken.

Doel

Het doel van dit project is het mogelijk maken en optimaliseren van het gesprek over seksualiteit en intimiteit in de oncologiespreekkamer, opdat beter in de behoeften van patiënten kan worden voorzien. Inzichten in de gesprekszorgen en -kansen worden opgenomen in een nieuw te ontwikkelen leeromgeving voor zorgprofessionals.

Looptijd: 01 september 2023 – 01 oktober 2025

Contact: Petra Sneijder 

Laatste update: september 2023

Gender and Sexuality Alliance(GSA)

Hogeschool Utrecht heeft sinds september 2019 een GSA. Deze letters staan voor Gender and Sexuality Alliance: een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, sekses, gender identiteiten en gender expressies.

Het doel van de GSA is ervoor te zorgen dat alle studenten en medewerkers van de HU zich thuis voelen, ongeacht tot wie je je aangetrokken voelt en/of je genderidentiteit. Zij willen het bewustzijn over lgbtq+-problematiek vergroten en dit doen ze door het organiseren van evenementen zoals coming out day en paarse vrijdag. Ook organiseren ze sociale activiteiten voor de HU lgbtq+ gemeenschap. Sinds 1/1,5 jaar is de GSA echt actief.

Alle studenten en medewerkers van de HU zijn welkom als nieuwe leden.

Contact: gsa@hu.nl

Laatste update: september 2021

Regenboogfietspad

Tijdens de internationale Pride Month 2021 realiseerde Elias, student aan Hogeschool Utrecht, het langste regenboogfietspad van de wereld. De regenboog is maar liefst 570 meter lang.

De regenboogvlag is een symbool van de LHBTIQ+ gemeenschap, maar het is ook echt een signaal voor diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord. “We willen hiermee laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn en welkom is in het Utrecht Science Park”, aldus Elena Valbusa, diversity officer van Hogeschool Utrecht. “Iedereen, dus ongeacht je kleur, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, maar ook ongeacht je beperking of het inkomen van je ouders. Wij kijken liever naar de mens, met ieders eigen talenten en kwaliteiten en hoe we die verder kunnen ontwikkelen.”

Meer info:  interview met Elias en Elena.

Laatste update: september 2021