Interactieve tool in Duurzaamheidsmonitor laat zien hoe Hogeschool Utrecht kleurt

Interactieve tool in Duurzaamheidsmonitor laat zien hoe Hogeschool Utrecht kleurt

Hogeschool Utrecht wil vanuit haar ambitie ‘Missiegedreven opgaven’ impact hebben op een duurzame en gezonde leefomgeving. Eén van de belangrijkste doelen is dan ook om Sustainable Development Goals (SDG’s) in het curriculum van alle opleidingen te verwerken. Maar hoe denken studenten met hun studie aan deze doelen bij te dragen? Wat vinden zij belangrijk in hun onderwijs? En wat betekent dat voor het curriculum? Herbert Wubben, projectleider Institutional Research, ontwikkelde een interactieve tool die inzicht geeft in die verwachtingen. “Als we een gesprek over onderwijskwaliteit willen starten, dan moeten we data gebruiken.”

Een handtekening tijdens de conferentie ‘SDGs in MOTION’ in 2018 zet het zwart op wit: Hogeschool Utrecht gaat er alles aan doen om de Sustainable Development Goals in onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering te verwerken. Het doel? In 2026 dragen alle opleidingen met hun beleid en curriculum merkbaar en meetbaar bij aan duurzaamheid. Zo weten studenten hoe ze op professioneel en persoonlijk vlak kunnen bijdragen aan SDG’s. Maar ze leren ook hoe ze van betekenis kunnen zijn bij noodzakelijke transities, bijvoorbeeld op economisch, sociaal en ecologisch vlak.

Bijdrage aan SDG’s

En dat is waar Herbert en zijn team in beeld komen. “We hebben veel duurzame initiatieven lopen,” vertelt Herbert. “Dat zijn mooie dingen. Maar om de kwaliteit van onderwijs te bepalen en de dialoog te starten, moeten we meer doen dan alleen ons gasverbruik en de opbrengst van zonnepanelen meten. We moeten weten wat de student verwacht.” Dat kan door bestaande data te gebruiken en door gericht nieuwe data te verzamelen. Sinds 2021 vraagt de hogeschool in de 100-dagen-monitor daarom aan studenten aan welke drie SDG’s zij denken bij te dragen; vanuit hun studie én op persoonlijk vlak. “Na een jaar dachten we, zou het niet interessant zijn om te kijken of alumni dat nog steeds vinden?” En zo kwam de vraag ook in de HBO-monitor terecht: aan welke SDG’s kan jij ná je studie bijdragen?

Interactieve tool

De resultaten voegde Herbert samen in een interactieve tool. De verschillende gekleurde blokken representeren de SDG’s, het formaat van het blok geeft aan op welke SDG studenten en alumni invloed denken te hebben. Herbert: “De eerste SDG is bijna nooit een verrassing. Je ziet bijvoorbeeld dat studenten van gezondheidsopleidingen het meest voor ‘goede gezondheid’ kiezen, terwijl studenten van economische opleidingen vooral voor ‘eerlijk werk en economische groei’ gaan.”

Een gespreksstarter

De SDG’s die studenten als tweede en derde kiezen zijn een stuk afwisselender en verrassender. “En je ziet vaker verschil tussen eerstejaars en alumni,” vertelt Herbert. Hun perceptie verandert blijkbaar tijdens de studie, en dat is interessante informatie voor opleidingen. “Stel dat HU-studenten in de sector onderwijs verwachten dat ze leren over het verminderen van ongelijkheid. Als we daar in praktijk weinig aandacht aan besteden, dan kan de opleiding met docent en student bespreken hoe we dat veranderen. Bijvoorbeeld met extra leerstof of door een gastcollege te organiseren.” Herbert en zijn team maken resultaten dus toegankelijk, de docenten gaan vervolgens de dialoog aan.

Toekomst

De tool is net live. Over de eerste reacties kan Herbert nog niets zeggen. “Maar ik krijg er vaak vragen over, dus collega’s kijken er zeker naar uit.” Het belangrijkste is dat er nu een interactieve tool is waar de opleiding verhaal uit kan halen. Er zijn genoeg mogelijkheden om door te ontwikkelen, maar de eerste stap is gezet, zegt Herbert. “Het is mooi om te zien hoe Hogeschool Utrecht kleurt. Dit is ons beeld.”

Heb je vragen over de tool of over hoe we SDG-doelen meten? Herbert en zijn team vertellen er graag meer over. Neem contact op via ir@hu.nl. Voor meer informatie over de Duurzaamheidsmonitor kun je contact opnemen met Eva Dijksterhuis.

Afbeelding met tekst, schermopname, diagram, Kleurrijkheid

Automatisch gegenereerde beschrijving