Samen duurzaam op weg! Een nieuwe, duurzame reiskostenregeling voor woon-werk verkeer

De HU heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. We willen onze ecologische voetafdruk en die van de regio zo ver mogelijk naar nul zien te krijgen. Daarom wil de HU een bijpassend reiskostenbeleid voor woon-werk verkeer, waarin medewerkers worden gestimuleerd om op een meer duurzame manier te reizen. Naast een grotere focus op duurzaamheid wil de HU als goede werkgever een nieuwe regeling die aantrekkelijker is dan de huidige regeling. De regeling pakt voor elke manier van reizen gunstiger uit en kan flexibel meebewegen met veranderende reispatronen.

Nieuwe regeling
In de nieuwe regeling zullen reizen met de minste CO2 uitstoot het meest worden gestimuleerd. Medewerkers die met het OV naar de HU reizen krijgen van de HU een OV-abonnement waarmee zij zowel zakelijk als privé kunnen reizen (op basis van tweede klasse). Iedereen in dienst van de HU kan hiervoor kiezen, ook mensen met een minimale aanstelling. Stagiaires, uitzendkrachten en personeel dat gedetacheerd is bij de hogeschool komen niet in aanmerking.

De tweede mogelijkheid die medewerkers kunnen kiezen, is een financiële vergoeding voor de kilometers die ze maken om naar hun werk te komen. Degenen die zich te voet of met de fiets verplaatsen kunnen 21 cent per kilometer declareren en automobilisten 14 cent. De maximale afstand die vergoed wordt is 50 kilometer. De declaraties moeten maandelijks ingevuld worden.