Tiental scholen worden ondersteund met verduurzaming schoolplein

Tiental scholen worden ondersteund met verduurzaming schoolplein

De Toolkit Groene Schoolpleinen is het eindresultaat van de challenge waarin 33 studenten van 10 opleidingen samenwerkten met de de Utrechtse Vastgoed Organisatie. De samenwerking had als doel om scholen te ondersteunen in de verduurzaming van hun plein.

Na de eindpresentaties van de studenten begin dit jaar is de Toolkit Groene Schoolpleinen inmiddels gepubliceerd op de website van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. In de toolkit komen de verschillende eindproducten van de studenten die hebben meegewerkt samen.

De toolkit die de studenten gezamenlijk ontwikkelden bevat onder andere:
– De onderbouwing van de meerwaarde van een groen schoolplein op de motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
РDe tools en werkvormen om kinderen, ouders en buurtbewoners te betrekken in het traject van herontwerp tot aanleg en gebruik.
– Een subsidiewijzer en checklist op basis van de Sustainable Development Goals.
– Concepten voor de communicatie vanuit gemeente richting schooldirecties en vanuit scholen richting betrokkenen rondom hun school.
– En nog veel meer!

Bekijk hier de volledige Toolkit Groene Schoolpleinen.

In het kader van de nieuwe Verordering Huisvesting Scholen van de Gemeente Utrecht gaan de komende jaren jaarlijks een tiental scholen (financieel) ondersteund worden om hun schoolplein te verduurzamen. De toolkit zal ook met hen gedeeld gaan worden. Zo krijgen dus steeds meer kinderen in de gemeente de kans om in een natuurlijke omgeving te spelen en leren!

Wilt u meer weten over de Groene Schoolpleinen Challenge?

Bekijk het eerder verschenen nieuwbericht over het enthousiasme over de toolkit voor groene schoolpleinen.

Bron: Centre of Expertise Smart sustainable Cities