Video Highlights 2019: Samen werken aan onze vijf ambities

Video Highlights 2019: Samen werken aan onze vijf ambities

In 2019 bouwden we samen aan een nieuw ambitieplan, HU in 2026. HU in 2026 is onze leidraad voor de toekomst. Afgelopen jaar is er al hard gewerkt aan onze vijf ambities: missiegedreven opgaven, leven lang ontwikkelen, studentsucces, de HU-gemeenschap, en digitalisering. In deze video zie je de highlights van 2019.

Bron: HUOntwikkelt