Win de Rachel Carson prijs

Win de Rachel Carson prijs

Laat jouw inspanningen voor een duurzamere wereld erkend en beloond worden.
Heb jij een duurzaam of milieu gerelateerd onderwerp behandeld in jouw afstudeerscriptie of afstudeerwerk? Of ken jij iemand? Dit is je kans om erkend te worden voor je harde werk!
De Rachel Carson Afstudeerprijs is een initiatief van de VVM, netwerk van milieu professionals en diverse milieu studieverenigingen. Hiermee willen ze meer bekendheid geven aan milieu- en duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd door studenten. De jury bestaat uit professionals uit het milieuveld, universiteiten en hoger onderwijs. Dien je scriptie in voor de Rachel Carson Scriptieprijs en maak kans op een prijs van €500! De competitie staat open voor (oud-)studenten van Nederlandse hogescholen en universiteiten. Deadline voor aanmelding is 1 december 2023.

Waarom heet het de Rachel Carson prijs?

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boeken en haar strijd voor de bescherming van het milieu. Haar bekendste boek is  ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Meer informatie over de Rachel Carson Afstudeerprijs is te vinden via deze link