Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en Inclusie

Het netwerk Diversiteit en Inclusie bestaat uit studenten en medewerkers van de HU die actief een bijdrage leveren aan een diverse en inclusieve werk- en leeromgeving. Wij organiseren activiteiten, verbinden mensen en initiatieven, delen kennis en inspireren. Zo gaan we de dialoog aan en zorgen we voor een veilige thuisbasis voor iedereen op de HU.

Inloop
Wij zijn elke donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur te vinden op Heidelberglaan 9.