Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en Inclusie

Het initiatief

Doel van dit initiatief is om te zorgen dat studenten met diverse achtergronden zich thuis gaan voelen op de HU. Studenten krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen en de kwaliteit van het onderwijs verbetert door te bouwen aan een inclusievere hogeschool. Hier voelen studenten en medewerkers met diverse achtergronden zich thuis en studenten worden toegerust om te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt en in een samenleving, die beiden steeds diverser zijn.

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid

Een belangrijk uitgangspunt is dat de stem gehoord wordt van alle groepen studenten die zich om welke reden dan ook niet vertegenwoordigd voelen in de dominante onderwijs- en organisatiecultuur. Door een onderwijsomgeving te scheppen waar meer ruimte en veiligheid is voor dialoog, waardering en zichtbaarheid van verschil, door mee te doen aan de activiteiten, door de communicatie-uitingen, door andere vormen van groepsvorming, met name aan het begin van de studie, voelen alle studenten zich meer betrokken en meer thuis. De HU als inclusieve studeer- en werkgemeenschap.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit initiatief? Bekijk dan de website van Netwerk diversiteit en inclusie.