Festival de Nieuwe Poort

Festival de Nieuwe Poort

Festival de Nieuwe Poort is er voor alle HBO en MBO studenten van de locatie in Amersfoort. Het is een laagdrempelig festival waarbij ontmoeting, uitwisseling en kennismaking centraal staan.

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid 

Het festival had een inclusief karakter, waardoor veel studenten zich bij aanvang van het nieuwe collegejaar ‘welkom’ en ’thuis’ voelden. Zo’n gevoel kan leiden tot een hogere studentbetrokkenheid en betere community-vorming. Ook kan de samenwerking tussen MBO Amersfoort en HU Amersfoort voor meer samenwerkingsprojecten zorgen, die een positieve bijdrage leveren aan kenniswerving en gemeenschapsvorming.

Inmiddels is Festival de Nieuwe Poort succesvol afgerond.