Festival de Nieuwe Poort

Festival de Nieuwe Poort

Het initiatief 

Festival de Nieuwe Poort is er voor alle HBO en MBO studenten van de locatie in Amersfoort. Het is een laagdrempelig festival waarbij ontmoeting, uitwisseling en kennismaken centraal staat. Het programma heeft een bijdrage gegeven voor de gemeenschapsvormende activiteiten.

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid 

Doordat het festival streeft naar een inclusief karakter, zullen veel studenten zich bij aanvang van het nieuwe collegejaar ‘welkom’ en ‘thuis’ voelen. Dit kan op haar beurt weer leiden tot een hogere studentbetrokkenheid en een betere communityvorming. Ook kan de samenwerking tussen MBO Amersfoort en HU Amersfoort een succes blijken en voor meer samenwerkingsprojecten zorgen. Deze projecten kunnen vervolgens weer een positieve bijdrage leveren aan kenniswerving en gemeenschapsvorming.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Festival de Nieuwe Poort: festivaldenieuwepoort.nl
Inmiddels is dit initiatief afgerond vanuit HU Gemeenschapsvorming & studentbetrokkenheid.