Race Of The Classics

Race Of The Classics

Het initiatief 

Met een HU-brede groep studenten zouden we een gaan week zeilen op een klassiek zeilschip met als doel Engeland te halen: Race of the Classics (ROTC). Hieronder vallen ook activiteiten, voorbereiding en afronding van de week zelf. Team HU zou strijden tegen andere hogescholen en universiteiten uit heel Nederland.

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid

Wij betrekken zo veel mogelijk studenten van alle verschillende studies. Dit doen wij door het organiseren van colleges, workshops, bedrijfsbezoeken etc. Voor en na dit evenement zouden er verschillende activiteiten plaatsvinden waar iedereen aan mee zou kunnen doen.

Wij zijn een HU-breed team. dit houdt in dat de mogelijkheid tot inschrijven voor iedereen open was die aan de HU studeert.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website: Race of the Classics 2020

Race of the Classics is helaas gecanceld in verband met corona.