Studeren +

Studeren +

Het initiatief 

De HU wil een inclusieve hogeschool zijn, waar alle toelaatbare studenten zich welkom voelen en succesvol kunnen studeren. 30 % van de studenten binnen de HU heeft te maken met een functiebeperking. Ruim 10 % van alle studenten voelt zich belemmerd in de studie door een functiebeperking. Daarom is er extra aandacht nodig voor deze studenten, we noemen dit studeren +.

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid 

Studeren+  richt zich op de volgende resultaten:

  • Zorg dat studenten+ zich welkom (gezien, erkend en herkend) voelen binnen de HU.
  • Het bewustzijn vergroten over wat het betekent om te studeren en gaan stage lopen of te werken met een functiebeperking.
  • De kennis en informatievoorziening over studeren+ vergroten en verbeteren.
  • Studenten+ worden gewaardeerd om hun inzet en ervaringsdeskundigheid: zij denken mee over beleid, voorzieningen en inclusie.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit initiatief? Mail dan naar hugemeenschap@hu.nl