StudieHUiskamer

StudieHUiskamer

Het initiatief 

Steeds meer studenten hebben moeite om succesvol en gemotiveerd te studeren. Dikwijls liggen hieronder zowel praktische problemen: niet goed plannen en gebrek aan studievaardigheden als mentale problemen: faalangst, uitstelgedrag, concentratie- en motivatiegebrek et cetera. De StudieHUiskamer (SHK) wil voor deze studenten een vaste plek en begeleiding bieden om succesvol te kunnen studeren, dus met plezier en rendement.

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid 

De StudieHUiskamer zorgt ervoor dat de student zich gezien voelt en ervaart dat er aandacht is. Studenten merken dat zeze onderdeel uitmaken van een groep studenten met vergelijkbare problematiek.  Het effect van beter leren studeren is dus positief voor de studie en voor de betrokkenheid met medestudenten en met de opleiding.

Reactie van de studenten

“De StudieHUiskamer is waardevol voor mij omdat ik het gevoel heb dat ik weer vooruitgang boek met mijn studie. Het motiveert mij om überhaupt op tijd uit bed te komen en in de bieb aanwezig te zijn en het biedt structuur gedurende de studiedag. Doordat er “toezicht” is laat ik mijzelf minder snel afleiden door externe factoren. Wanneer ik vastloop met mijn werk kan ik altijd om hulp vragen (ook als er een niet-studie gerelateerde reden achter zit). De studiegroep genoten zitten in hetzelfde schuitje waardoor ik mij begrepen voel.” 6e jaars Medische hulpverlening

Meer informatie

Wil je meer weten over dit initiatief? Mail dan naar studiehuiskamer@hu.nl