Informatie voor ouders
Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

Informatie over deelname aan het onderzoek

Op deze pagina vindt u alle informatie die voor u als ouder van belang is als u meedoet aan het onderzoek van Gezonde Peutermonden.

Betere mondgezondheid?

Op uw consultatiebureau wordt vanaf juni 2017 een mondzorgcoach ingezet die de tanden van uw kind controleert en u als ouder begeleidt en tips en adviezen geeft over het poetsen en voeding om de tandjes gezond te houden. Wij kijken in het onderzoek naar het effect van deze mondzorgcoach.

Daarom worden alle kinderen op een leeftijd van 2 jaar opgeroepen voor een meting van de gezondheid van de tanden en kiezen. Door de mondgezondheid van kinderen die bij de mondzorgcoach komen te vergelijken met die van kinderen die deze zorg niet krijgen, kunnen we het effect van de coach onderzoeken.

Wat betekent het als u meedoet aan het onderzoek?

  • U doet mee vanaf de leeftijd van uw kind van 6-8 maanden tot aan het laatste bezoek aan het consultatiebureau.
  • U wordt gevraagd drie keer een vragenlijst in te vullen over tandenpoetsen, eten, kiespijn en tandartsbezoek.
  • Op de leeftijd van 2 en 4 jaar wordt de gezondheid van de tanden en kiezen van uw kind uitgebreid gecontroleerd.
  • Is uw kind ingedeeld in de groep die door mondzorgcoach wordt begeleid, dan ben u voor het bezoek aan het consultatiebureau wat extra tijd kwijt.

Mocht u zich tijdens het onderzoek bedenken, kunt u altijd stoppen met deelname.

Documenten over het onderzoek