Symposium Gezonde Peutermonden 22 maart 2018

Symposium Gezonde Peutermonden 22 maart 2018

Op donderdagmiddag 22 maart vond het Symposium Gezonde Peutermonden plaats. Doel van dit symposium was de werkwijze en ervaringen binnen het project Gezonde Peutermonden te delen. Ook de ervaringen en resultaten van het project Child Smile, waarop Gezonde Peutermonden is gebaseerd, werden gepresenteerd. Vervolgens kwam de rol van voeding en de samenwerking met de ouders aan bod. Tot slot was er ruimte om ideeën en initiatieven over de mondzorg voor kinderen uit te wisselen. Pitches werden gegeven over Giga Gaaf, de Poetsbus, Kidsfabriek, mijn eerste tandkliniek en de mondhygiënist op het consultatiebureau in Landsmeer. Er is gediscussieerd over de kansen en belemmeringen voor de verbetering van mondzorg voor jonge kinderen. Het symposium is bezocht door ruim 60 belangstellenden. Zij waren erg enthousiast over het alle initiatieven en vonden de middag leerzaam, interessant en inspirerend.
De presentaties kunt u teruglezen op de pagina Publicaties van de website van Gezonde Peutermonden. Een verslag van het symposium en een interview met Peggy van Spreuwel vindt u op de site van de KNMT. Binnenkort verschijnt het verslag van presentaties over voeding en samenwerking met ouders op Dentalinfo.nl