Conflictcoaching en Mediation
Conflictcoaching en Mediation

Conflictcoaching en Mediation

Algemeen

Conflictvaardiger worden? Iedereen krijgt te maken met conflicten, in werk- en privéstituaties. In deze module leer je – op praktische wijze – hoe je beter met je eigen conflicten kunt omgaan, maar ook hoe je in andermans conflicten kunt bemiddelen. Ook is er aandacht voor de vraag, waar professionals mee (kunnen) worstelen ‘Wanneer kan ik zelf bemiddelen en wanneer moet ik doorverwijzen?’. De vaardigheden waarmee je een conflict kunt doorgronden (waar gaat het nu eigenlijk om?), de-escaleren (om ‘on speaking terms’ te komen) en oplossen (om haalbare en houdbare afspraken te maken) staan centraal. Tot slot: Conflictvaardigheid maakt  het leven – thuis, op het werk, nu en in de toekomst – gemakkelijker en plezieriger.

Inhoud

Centraal staan de vaardigheden, die een conflict hanteerbaarder maken en bijdragen om tot een oplossing te komen en de vraag ‘hoe houd je je goed staande tijdens een conflict?’. Theorieën over communicatie, macht, emoties, conflictdynamiek et cetera komen uiteraard aan bod, maar de theorie is ondersteunend aan de praktijk in deze module.

Als slotopdracht maak je een analyse van een eigen conflict, waarbij je tevens je leerdoelen formuleert. Vervolgens speel je ditzelfde conflict uit, met de kennis en ervaring die je in de module hebt opgedaan. De conflictanalyse, de video-opname en de reflectie vormen tezamen het eindproduct.

We werken met het boek(je) ‘Het wat en hoe van mediation’  en met verschillende artikelen(dit alles wordt digitaal ter beschikking gesteld).

Op woensdag 10 maart is er van 19.00 -20.00 uur een MS-teambijeenkomst voor geïnteresseerden en degenen, die vragen hebben. Meld je aan via marion.uitslag@hu.nl

 

Contactpersoon Marion Uitslag, marion.uitslag@hu.nl
Periode D Blok D, woensdag 18.00 – 21.00 uur, uitgezonderd lesweek  3 (28 april 2021)
Duur 1 blok
Studiepunten 1 ster)
Ster Leiderschap / Internationaal perspectief
Osiris code Let op: Er is (nog) geen Osiriscode. Je kunt je dus niet inschrijven via Osiris. Schrijf je in via een mail aan de contactpersoon (marion.uitslag@hu.nl). Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we de inschrijving in Osiris.