Q & A

Heb jij nog vragen over Honours? Hieronder vind je de antwoorden op de veel gestelde vragen! Staat jouw vraag hier niet tussen? Voel je welkom om ons een DM te sturen via onze Instagram @huhonourscommunity of neem contact op met de Honours contactpersoon van jouw opleiding. Zoek onder verdieping jouw studie en zie bij wie je terecht kunt.

Wat is Honours?

Honours is iets wat je extra doet buiten je curriculum. Je mag helemaal zelf kiezen wat dat inhoudt. Kies je ervoor om dit alleen te doen, of doe je het juist liever samen? Kies je voor verdieping of verbreding van je eigen opleiding? Je kan onder de kopjes verdieping en verbreding meer informatie hierover vinden.

Hoe begin je met Honours?  

Een honourscursus begint vaak in blok  A of C, maar soms ook in blok B of blok D.  Onder het kopje verbreding vind je uitgebreid wanneer welke cursus begint. Een project kan daarentegen op ieder moment gestart/gestopt worden. Dit verschilt per project. Informeer bij docenten of  honoursambassadeurs over cursussen en/of projecten die je kan doen binnen de HU. Iedere opleiding heeft een honours contactpersoon. Zoek jouw opleiding bij verdieping. Daar staat de naam van de honours contactpersoon vermeld.

Moet je heel slim zijn of een bepaald gemiddelde/aantal studiepunten hebben om aan Honours mee te doen?

Aan Honours kleeft een beetje het imago dat alleen de ‘slimme’ studenten eraan mee (mogen) doen. Dit is juist niet zo. Iedereen kan en mag aan Honours deelnemen. Wel is Honours natuurlijk iets extra’s naast je studie en zal jij zelf moeten bepalen of dat te combineren is met je schoolwerk.

Hoeveel tijd kost een ster?

Voor een ster lever je een inspanning die even groot is als voor een cursus van 5 EC, dus tussen 100 en 140 uur. Bij een project kun je je tijd zelf indelen. Bij een honourscursus zijn er aantal vaste contactmomenten.

Kan je voor een project  één of meerdere sterren halen?  

Als je een project hebt voltooid waar je het dubbele aantal uren in hebt gestoken (bijv. 200-280 uur), is het mogelijk om twee sterren aan te vragen. Dit kunnen twee verschillende sterren zijn maar ook twee van dezelfde soort.   

 

Ben je verplicht om Honours af te maken?  

Nee, je bent niet verplicht om een cursus/project af te maken. Wanneer dat niet lukt, omdat het te druk wordt met school of privé, kan je stoppen. Meld het dan wel netjes aan de docent en/of medestudenten als je samenwerkt.  

Mogen deeltijd studenten ook deelnemen aan Honours?  

Ja, dat mag zeker! Om deel te nemen aan Honours maakt het niet uit of je een voltijd- of een deeltijdstudie volgt.  

 

Welke sterren zijn er? 

Leiderschap - Je neemt de regie over je persoonlijke ontwikkeling of je toont leiderschap als je anderen kunt ondersteunen of inspireren in hun functioneren en ontwikkeling vanuit een project, activiteit of organisatie.

Innovatie – Je levert een bijdrage aan de vernieuwing van (een aspect van) de beroepspraktijk en je maakt de innovatie zichtbaar aan de belanghebbenden.

Vakbekwaamheid – Bij deze ster gaat het om meer kennis, inzicht en vaardigheden dan in de reguliere opleiding wordt gevraagd. Je laat zien dat je een stevigere/zwaardere kennisbasis hebt (verdieping) of een bredere kennisbasis (verbreding).

Internationaal perspectief  - Je laat zien dat je internationale, interculturele of interdisciplinaire ontwikkelingen of ervaringen kunt vertalen naar je eigen beroep en beroepsuitoefening in relatie tot de actuele, relevante maatschappelijke omgeving.

Gedrevenheid  - Gedrevenheid wil zeggen dat je een visie hebt op ontwikkelingen binnen de beroepsmatige en/of maatschappelijke context. En je legt verbanden tussen je visie en je ondernomen honoursactiviteiten.

Vrije ster  – Je voegt waarde toe door je te verdiepen in een zelfgekozen thema en je maakt impact op dat gebied.

Hoe moet ik me inschrijven voor Honoursonderwijs?  

In Osiris schrijf je je in voor honours. Het verschilt per cursus of dit voor aanvang van de cursus moet, of pas bij afronding van de cursus. Informeer bij de desbetreffende docent voor meer informatie. Het is belangrijk om bij toets te zijn ingeschreven, zodat een docent je resultaat als voldaan kan invoeren (als de honourspresentatie aan de criteria voldoet van de desbetreffende ster). Als je je hebt ingeschreven voor de honourscursus, is de eerste toetsgelegenheid geregeld. Daar hoef je je dus niet apart voor aan te melden. Via Home en dan Inschrijven zie je hoe je je inschrijft.  

Wanneer krijg ik mijn Honours sterverklaring of certificaat uitgereikt?  

Bij de diploma-uitreiking van je opleiding ontvang je de sterverklaring bij het behalen van 1 tot 4 sterren of het honourscertificaat bij het behalen van 5 sterren en een positief eindassessment.  

Wat is een Y (why)-professional?

Bij HU Honours willen we de professional van de toekomst opleiden en die voorloper hebben wij de Y-professional genoemd. In essentie is het een vervolg op de T-shaped professional die vaak wordt genoemd in het beroepsonderwijs. De Y-professional is een aanvulling en vernieuwing op de T-shaped professional waar wij VERBINDING hebben toegevoegd. Verbinding op meerdere lagen:

  • Tussen diepe vakkennis en brede vaardigheden
  • Met jezelf en je eigen why en vandaaruit met anderen en je omgeving
  • Met studenten van andere opleidingen

Wat heb je als (honours)student aan een profiel zoals dat van de Y-professional?

Je gebruikt de Y-professional als een kompas waarmee jij richting geeft aan jouw honoursreis en aan de keuzes die jij maakt. Je zet je eigen koers uit en ontdekt steeds meer over je eigen why. Waarom doe je wat doet? Waarom kun jij met jouw kwaliteiten een bijdrage leveren aan een vraagstuk? Hoe beïnvloedt jouw why de keuzes die daaruit volgen? Daarover kun je in gesprek gaan met de honoursdocent van je opleiding of met een medestudent uit de honoursgemeenschap. Daar trek je op met even gemotiveerde studenten die door samenwerking over de grenzen van een opleiding heen een nog betere professional willen worden.  Aan het einde van je honoursavontuur, bij het eindassessment, vertel jij jouw persoonlijke verhaal en laat je zien hoe je verdieping, verbreding en verbinding hebt gezocht om impact te maken.