Over Honours

Inschrijven

Inschrijving in Osiris

Als je iets gaat doen in het kader van HU Honours, dan schrijf je in via Osiris. Dit doe je altijd, of je nu kiest voor een honoursprogramma, stercursus, project of een eigen idee. Hieronder staat hoe je je kunt inschrijven voor honoursonderwijs in Osiris.

Let op: sommige honourstrajecten hebben een eigen Osiriscode en er zijn algemene honourscodes. Dit heeft te maken met de vier vormen van honoursonderwijs waaruit je kunt kiezen:

Vorm honoursonderwijs  Eigen code in Osiris Algemene code
1. Honoursprogramma ja
2. Stercursus ja
3. Extra Honours  Ja, met het woord PROJECT in de code
4. Persoonlijke route Ja, met het woord PERSROUTE in de code

Ga naar Osiris en kies de tab Onderwijs. Dan zie je dit scherm:

Je kunt op twee manieren naar honourstrajecten zoeken.

  • Voer je faculteit in. In het voorbeeld zie je Faculteit Maatschappij & Recht. Kies bij Cursustype: Honours. Dan verschijnen aan de rechterkant alle honourstrajecten van die faculteit.
  • Of je voert bij Cursuscode/naam de term Honours in, dan verschijnen aan de rechterkant de trajecten met Honours in de naam, zoals je hieronder ziet.

 

Als je honourscursussen wilt zoeken die open staan voor alle studenten van de HU, dan geef je bij Faculteit de optie Geen voorkeur aan. Dan krijg je een overzicht van alle HU-brede honourscursussen.

Kies de honourscursus die je wilt volgen. Je kunt klikken op de cursuscode en dan kom je op een detailbeschrijving. Rechtsboven zit de knop om je in te schrijven voor de betreffende honourscursus. Als je je hebt ingeschreven voor de honourscursus, is de eerste toetsgelegenheid geregeld. Daar hoef je je dus niet apart voor aan te melden.

Als je kiest voor een eigen invulling aan een honoursactiviteit, dan kies je voor de Persoonlijke Route.

Als je deelneemt aan een project waar een docent of een organisatie/bedrijf bij betrokken is, dan kies je voor Honours Project.

Je kunt je inschrijven voor het Honours eindassessment na het behalen van vijf sterren. Zie meer informatie bij Sterren – Certificaat.

Hieronder vind je een overzicht van alle algemene honourscodes in Osiris.

  • JHON – Communicatie en journalistiek
  • OHON – Onderwijs en opvoeding
  • MHON – Economie en management
  • GHON – Gezondheidszorg
  • AHON – Maatschappij en recht
  • THON – Natuur en techniek