Inschrijven

Inschrijving in Osiris

Als je iets gaat doen in het kader van HU Honours, dan schrijf je je in via Osiris. Dit doe je altijd, of je nu kiest voor een honourscursus, project of een eigen idee. Hieronder staat hoe je je kunt inschrijven voor honoursonderwijs in Osiris.

Let op: de meeste honourscursussen hebben een eigen Osiriscode. Daarnaast is er een algemene code met PERSROUTES voor projecten en persoonlijke route.

Ga naar Osiris en kies de tab Onderwijs. Dan zie je dit scherm:

Je kunt op twee manieren naar honourstrajecten zoeken.

  • Voer je faculteit in. In het voorbeeld zie je Faculteit Maatschappij & Recht. Kies bij Cursustype: Honours. Dan verschijnen aan de rechterkant alle honourstrajecten van die faculteit.
  • Of je voert bij Cursuscode/naam de term Honours in, dan verschijnen aan de rechterkant de trajecten met Honours in de naam, zoals je hieronder ziet.

 

Als je honourscursussen wilt zoeken die open staan voor alle studenten van de HU, dan geef je bij Faculteit de optie Geen voorkeur aan. Dan krijg je een overzicht van alle HU-brede honourscursussen.

Kies de honourscursus die je wilt volgen. Je kunt klikken op de cursuscode en dan kom je op een detailbeschrijving. Rechtsboven zit de knop om je in te schrijven voor de betreffende honourscursus. Als je je hebt ingeschreven voor de honourscursus, is de eerste toetsgelegenheid geregeld. Daar hoef je je dus niet apart voor aan te melden.

Als je kiest voor een project of een eigen invulling aan een honoursactiviteit, dan kies je voor de Persoonlijke Route met PERSROUTES in de code.

Je kunt je inschrijven voor het Honours eindassessment na het behalen van vijf sterren. Dan schrijf je je in voor het onderdeel met EIND in de code. Zie meer informatie bij Sterren – Certificaat.

Hieronder vind je een overzicht van alle algemene honourscodes in Osiris.

  • JHON – Communicatie en journalistiek
  • OHON – Onderwijs en opvoeding
  • MHON – Economie en management
  • GHON – Gezondheidszorg
  • AHON – Maatschappij en recht
  • THON – Natuur en techniek