Sterren

Sterren

  • Als HU-student kun je met je honoursprestaties sterren verdienen;
  • Het is niet mogelijk om er studiepunten en cijfers mee te behalen;
  • Voor een ster lever je een inspanning die even groot is als voor een cursus van 5 EC (100 à 140 uur);
  • Je bepaalt zelf of je voor één enkele ster, meerdere sterren of het honourscertificaat gaat.
  • Je kunt ook meerdere keren voor dezelfde ster kiezen.
  • Als je 5 sterren hebt behaald, kun je het eindassessment doen voor het honourscertificaat.

Je kunt de beoordeling voor je honoursprestatie bij je honoursdocent aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier dat voor alle studenten voor alle soorten honoursprestaties is bedoeld: Aanvraag- en beoordelingsformulier honoursprestaties HU-breed DEF 2

Dit zijn de zes HU-honourssterren: