Drie vormen Honoursonderwijs

Drie vormen Honoursonderwijs

De HU heeft een breed palet aan honoursonderwijs, dat je volgt naast je opleiding. Je kunt zelf je eigen honoursroute uitstippelen en kiezen uit alle varianten die even groot zijn en leiden tot 1 ster. Een voorbeeld: je kiest voor 2 honourscursussen, 2 projecten en een eigen initiatief. Als je deze vijf honoursactiviteiten met een ster hebt afgerond, kun je voor het honourscertificaat gaan. Maar als je minder tijd hebt, kun je bijvoorbeeld voor 1 honourscursus kiezen en een eigen idee uitwerken. Dan krijg je bij je diploma een sterverklaring met 2 sterren.

Er zijn drie vormen van HU honoursonderwijs:

1. Honourscursussen

Je kunt kiezen voor verdiepende cursussen of opdrachten die door je opleiding worden aangeboden, zie Verdieping. Deze liggen in het verlengde van onderwerpen die in je opleiding aan bod komen. Het gaat om het verdiepen van je vakkennis en beroepsvaardigheden.

Of je kiest voor verbredende trajecten die voor alle studenten van de HU open staan. Deze trajecten zijn gericht op actuele maatschappelijke thema’s en persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld: persoonlijk leiderschap, debatteren, critical thinking of mensenrechten. Voor een volledig overzicht, zie Verbreding. Hier gaat het om brede vaardigheden die voor veel beroepen relevant zijn.

2. Projecten

Bij deze vorm van honoursonderwijs gaat het om allerlei opties naar aanleiding van maatschappelijke opgaven: een onderzoek bij een lectoraat, een project voor een externe opdrachtgever, een challenge, een hackaton etc. De wereld verandert in rap tempo en vraagt om professionals die complexe vraagstukken kunnen oplossen. HU Honours werkt met veel bedrijven en maatschappelijke instellingen samen om te komen tot creatieve en slimme oplossingen. Je kunt individueel aan een project werken of met medestudenten in een interdisciplinair team onder begeleiding van een (honours)coach. Met projecten kun je zowel de verdieping als verbreding zoeken afhankelijk van jouw opleiding en het vraagstuk. Zo hebben studenten de afgelopen tijd gewerkt aan een project van de gemeente over de dementievriendelijke stad. Andere studenten namen deel aan een challenge van Rijkswaterstaat over de mobiliteit in Utrecht. Challenges en hackatons vragen meestal om een grote investering in korte tijd.

Kijk voor nieuwe projecten bij Nieuws.

3. Persoonlijke route

Heb je zelf een bijzonder idee waarmee je aan de slag wilt en je talenten verder wilt ontwikkelen? Kies dan voor de persoonlijke route. Van belang is dat het product en/of de dienst die je ontwikkelt, impact heeft op de beroepspraktijk en samenleving. Je neemt zelf de regie en je kunt begeleiding krijgen van een honoursdocent van je opleiding. Kijk bij Inspiratie om te zien wat andere honoursstudenten allemaal hebben gedaan. Alles is mogelijk!