Drie vormen Honoursonderwijs
Drie vormen Honoursonderwijs

Drie vormen Honoursonderwijs

De HU heeft een breed palet aan honoursonderwijs, dat je volgt naast je opleiding. Je kunt zelf je eigen honoursroute uitstippelen en kiezen uit alle varianten die even groot zijn en leiden tot 1 ster. Een voorbeeld: je kiest voor 2 honourscursussen, 2 projecten en een eigen initiatief. Als je deze vijf honoursactiviteiten met een ster hebt afgerond, kun je voor het honourscertificaat gaan. Maar als je minder tijd hebt, kun je bijvoorbeeld voor 1 honourscursus kiezen en een eigen idee uitwerken. Dan krijg je bij je diploma een sterverklaring met 2 sterren.

Er zijn drie vormen van HU honoursonderwijs:

1. Honourscursussen

Je kunt kiezen voor verdiepende cursussen die door je opleiding worden aangeboden, zie Verdieping. Deze modules liggen in het verlengde van onderwerpen die in je opleiding aan bod komen. Het gaat om het verdiepen van je vakkennis en beroepsvaardigheden.

Of je kiest voor verbredende trajecten die voor alle studenten van de HU open staan. Deze trajecten zijn gericht op actuele maatschappelijke thema’s en persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld: persoonlijk leiderschap, debatteren, critical thinking of mensenrechten. Voor een volledig overzicht, zie Verbreding. Hier gaat het om verbreden van generieke competenties die voor veel beroepen relevant zijn.

2. Extra Honours

De wereld verandert in rap tempo en vraagt om professionals die complexe vraagstukken kunnen oplossen. HU Honours werkt met veel bedrijven en maatschappelijke instellingen samen om te komen tot creatieve en slimme oplossingen. Je kunt individueel aan een project werken of met medestudenten in interdisciplinaire teams aan een challenge of hackaton. Zo hebben studenten de afgelopen tijd gewerkt aan een project van de gemeente over de dementievriendelijke stad. Andere studenten namen deel aan een challenge van Rijkswaterstaat over de mobiliteit in Utrecht.

Ook zijn er projecten van de HU zelf waar je aan kunt deelnemen. Kijk voor nieuwe initiatieven bij Nieuws.

3. Persoonlijke route

Heb je zelf een bijzonder idee waarmee je aan de slag wilt en je talenten verder wilt ontwikkelen? Kies dan voor de persoonlijke route. Van belang is dat het product en/of de dienst die je ontwikkelt, impact heeft op de beroepspraktijk en samenleving. Je neemt zelf de regie en je kunt begeleiding krijgen van een honoursdocent van je opleiding. Kijk bij Inspiratie om te zien wat andere honoursstudenten allemaal hebben gedaan. Alles is mogelijk!