Meehelpen in een onderzoek? | DeMoPhaC studie

Meehelpen in een onderzoek? | DeMoPhaC studie

Kennismaken met onderzoek?

Een Ster verdienen met Onderzoek?

Binnen het lectoraat Chronisch zieken van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam leven, wordt onderzoek gedaan naar de rol van verpleegkundigen in farmaceutische zorg.

In de zogenaamde DeMoPhaC studie wordt er samen met 14 Europese landen gekeken naar deze specifieke rol van verpleegkundigen.

Van oktober 2019 – Maart 2020 worden in Nederland hiervoor 348 apothekers, 382 artsen en 385 verpleegkundigen middels een kwantitatieve vragenlijst bevraagd.

Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Wil jij kennismaken met onderzoek? Wil je meer weten over praktijkgericht onderzoek? Neem dan contact op met: Nienke.Dijkstra@hu.nl  of Carolien.sino@hu.nl

 

Wat is de bedoeling?

-Je krijgt uitleg over deze grote Europese studie

-Je wordt begeleidt door bovenstaande contactpersonen

-Je denkt mee bij de opzet en uitvoering van het onderzoek in Nederland

-Je denkt mee over de benadering van deelnemers aan het onderzoek

-Je hebt skypesessies met studenten uit de andere 14 Europese landen

-Je verstuurt vragenlijsten via een link per mail naar artsen, apothekers en verpleegkundigen

-Andere taken zijn in overleg mogelijk.

 

Wat levert het op?

Je doet ervaring op met praktijkgericht onderzoek

-Je ontmoet via de Skype sessie Europese studenten

-je maakt kennis met het lectoraat Chronisch zieken en het kenniscentrum gezond en duurzaam leven

-Je levert een bijdrage aan praktijkgericht onderzoek

-Je verdient een Honours Ster

 

We horen graag van je!

 

Nienke Dijkstra en Carolien Sino

Onderzoekers Lectoraat Chronisch zieken