Softcontrols: here to stay! | artikel

Softcontrols: here to stay! | artikel

Soft controls, in combinatie met hard controls, leiden tot een gewenste organisatiecultuur en voorkomen ongewenst gedrag. Maar hoe doet u dat: sturen op soft controls?

Een artikel door Honours studenten Tiena Bakhsizadeh en Jesse Peele, afgestudeerd voor hun Bachelor Accountancy. dr. Michiel van der Ven en drs. Ralph van Mechelen zijn onderzoeker en docent. Allen zijn verbonden aan Hogeschool Utrecht.

Soft Controls Here To Stay!