Summer School

Summer School

Het is mogelijk om een of meer sterren aan te vragen voor de Utrecht Summer School.

Je kunt aan de hand van het Toetskader Honours Gezondheidszorg kiezen welke ster (ren) je wilt aanvragen voor het volgen van een Summer School. Je moet tevens aantonen dat de eventueel behaalde EC’s niet meetellen voor je examenprogramma.

De steraanvraag stuur je naar één van de instituutscoaches:

IBS: Brigitte van Barneveld
IPS: Renske Veenema
IVS: Rosan van der Aa

Om een ster toegekend te krijgen is het noodzakelijk dat je je in Osiris inschrijft voor de cursus ‘G-Honours’.