Persoonlijk Leiderschap

(For English see below the Dutch text)

Wil jij jezelf beter leren kennen en meer uit jezelf halen? Jezelf uitdagen en je grenzen verleggen? Erachter komen wat bij je past en hoe jij de wereld om je heen wilt beïnvloeden? Ben je eigenwijs of vind je je juist dat je wel wat meer lef mag tonen?

Inhoud cursus

Twee keer per jaar wordt de Honourscursus Persoonlijk Leiderschap aangeboden, speciaal voor studenten die iets extra’s willen doen naast hun reguliere opleiding. In deze cursus ben jij de baas. Jouw inzet en openheid bepalen hoeveel je gaat leren. Dit is dus geen cursus waarin je “gewoon even wat opdrachten doet”, maar waarin je wordt uitgedaagd echt naar jezelf te kijken!

In groepen van ongeveer 15 studenten gaan we aan de hand van het boek “De 7 eigenschappen van effectief leiderschap” van Stephen R. Covey kijken naar de manier waarop we in het leven staan. Hoe ga je met jezelf om en hoe ga je met anderen om? En hoe laat je anderen met jou omgaan? We gaan niet alleen naar binnen kijken, maar ook naar buiten. Wie bewonder je en wat kan je van deze mensen leren?

De cursus wordt afgerond met een masterplan, waarin je laat zien wat je hebt geleerd van je helden en van Covey en wat je meeneemt naar de toekomst.

Het kan dus confronterend zijn en soms wat ongemakkelijk, maar vooral heel erg leerzaam en verrijkend. We vragen dus ook best wel wat van je: inzet, je open stellen voor de stof en voor elkaar, verantwoordelijkheidsgevoel, het geven en ontvangen van feedback, enz..

Van de docenten mag je ook heel wat verwachten: een veilige omgeving, veel activerende opdrachten en interactieve bijeenkomsten, met humor en creativiteit.

Je kan de honourscursus Persoonlijk Leiderschap volgen voor een losse ster voor leiderschap. Binnen het domein Gezondheidszorg kan je ook voor de TopClass kiezen. Deze start met dezelfde cursus, waarna je nog 4 sterren (of meer) haalt en af en toe samenkomt in je eigen groep. Voor meer informatie zie TopClass. HU-breed kun je instappen bij Honours People na de leiderschapscursus.

Voorlichting Persoonlijk Leiderschap en Honours People
(hou deze pagina in de gaten 😊 !)

In blok A én in blok C starten we met een nieuwe cursus. Lessen vinden plaats op de (dinsdag)avond van 18.00 – 20.30 uur, meestal om de week. Er zijn ongeveer 10 bijeenkomsten verdeeld over twee blokken (AB of CD). Je schrijft je in op Osiris : GHON-PERLEI-19 of voor de Engelse variant GHON-PERLEA-19. Voorlichting over de cursus volgen is voorwaarde voor deelname. Als je je hebt ingeschreven mail je Anneke.Reintjes@hu.nl.

De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond live op het Utrecht Science Park. Bij voldoende deelname start in blok A een cursus in het Engels. En bij voldoende belangstelling kunnen we ook een groep starten op donderdag. Geef je voorkeur aan bij de aanmelding.

Data van de cursus (dinsdagavonden van 18.00- 20.30 /21.00 uur):

De cursus start op dinsdag 20 september om 18.00 uur. Daarna zijn de bijeenkomsten gepland op 27 september, 11 oktober, 18 oktober,  8 november, 22 november, 6 december, 20 december, 10 januari, 17 januari.

Instructie inschrijven in Osiris

Do you want to get to know yourself better and get more out of yourself? Challenge yourself and push your limits? Find out what suits you and how you want to influence the world around you? Are you stubborn or do you think you should show a bit more guts?

Course content

The Honours course Personal Leadership is offered twice a year, especially for students who want to do something extra in addition to their regular education. In this course you are in the lead. Your commitment and openness determine how much you will learn. This is not a course in which you “just do some assignments”, but in which you are challenged to really look at yourself!

In groups of about 15 students, we will look at the way we live life based on the book “The 7 Habits of Effective Leadership” by Stephen R. Covey. How do you treat yourself and how do you treat others? And how do you let others interact with you? We will not only look inwards, but also outwards. Who do you admire and what can you learn from these people?

The course is completed with a master plan, showing what you have learned from your heroes and from Covey and what you will take with you into the future.

It can therefore be confronting and sometimes a bit uncomfortable, but above all very instructive and enriching. We therefore ask quite a bit of you: commitment, being open to the material and to each other, a sense of responsibility, giving and receiving feedback, etc.. You can also expect a lot from the lecturers: a safe environment, many activating assignments and interactive meetings, and lots of laughter.

You can take the Personal Leadership honours course for a single star for leadership.