Supportgericht werken in de wmo

Supportgericht werken in de wmo

Dit boek maakt deel uit van een serie publicaties van de Wmo-werkplaatsen in samenwerking met MOVISIE en het ministerie van VWS. Het boek is geschreven voor professionals in de praktijk van zorg en welzijn, en voor studenten van sociale opleidingen. Het bevat bijdragen die gericht zijn op het geven van ondersteuning in de ‘frontlinie’ van de Wmo, aan individuen of groepen. Het bevat ook waardevol materiaal voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeentes en uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld hoe ‘de Kanteling’ vorm en inhoud kan worden gegeven, en hoe maatschappelijke steunsystemen opgezet kunnen worden. Het gaat om praktische methoden en benaderingen die zich goed lenen om interdisciplinair te gebruiken.

Bijlagen