Verder met kwartiermaken

Verder met kwartiermaken

We hebben dit boek zo genoemd omdat deze titel ons inziens het best de lading dekt. Enerzijds gaan we gewoon verder met (theorie en praktijk van) kwartiermaken, anderzijds hopen we met deze bundel ook de impact van kwartiermaken te vergroten. De inzet is om het brede scala aan incidentele en op zichzelf staande kwartiermaakpraktijken en ideeën te bundelen tot een structurele agendering van het gedachtegoed in het onderwijs, in zorg en welzijn, in de sociaal doe-het-zelven-initiatieven, bij beleidsmakers en politiek. De ondertitel drukt uit waar het naar toe moet: het besef dat diversiteit niet het probleem is maar een waarde die we zouden moeten omarmen.

Bijlagen