Minisymposium De waarde van welzijnswerk – 17 april 2020

Minisymposium De waarde van welzijnswerk – 17 april 2020

Datum: Vrijdag 17 april 2020
Tijd: 10:00-12:00 met aansluitend een netwerklunch
Locatie: Amersfoort, exacte locatie nog niet bekend

Op 17 april 2020 organiseert  de Werktafel Welzijn (welzijnsorganisaties  uit de regio Utrecht) een minisymposium  waarin zij een pleidooi houdt voor de onmisbare waarde van welzijnswerk nu, maar vooral in de toekomst.

Het jaar 2020 is nog maar net begonnen of er dienen zich alweer verschillende sociale kwesties aan. Onder de kop ‘Verward op eigen benen’ publiceerde NRC Handelsblad een indringende rapportage over ‘de GGZ naar de wijk’, met daarin een pleidooi voor een krachtiger rol van de gemeente. Het manifest ‘Lijm de zorg’ werd onlangs gepresenteerd met een oproep om de ‘stille ramp’ in de jeugdzorg en de GGZ te stoppen. ‘De wachtlijsten groeien, mensen met complexe én urgente problematiek kunnen nergens terecht’, aldus de opstellers. Ook de koepel van wooncorporaties Aedes luidt de alarmbel in haar onderzoek over de teloorgang van kwetsbare wijken.

Ondertussen verwacht de overheid steeds meer van inwoners, van ervaringsdeskundigen en van cliënten en hun netwerken zelf, met een verwijzing naar ‘de sociale basis’ waar zich heel veel innovatieve initiatieven zouden aandienen en die ‘de participatiesamenleving’ gestalte zouden geven.

Opmerkelijk is dat het aloude Welzijnswerk voortdurend ontbreekt in dit verhaal. Terwijl het onverdroten en onmisbaar werkt aan het sociaal weefsel van de samenleving,  én dat sociaal weefsel telkens weer opnieuw aan weet te sluiten op de veranderende maatschappelijke werkelijkheden. Welzijn is inmiddels bijna een geuzennaam… Die handschoen willen de welzijnsorganisaties in de regio Utrecht oppakken.

Na de presentatie van een manifest, gaan we met vertegenwoordigers in gesprek uit (on)verdachte hoek: GGZ-professionals, jeugdzorgwerkers, controllers, wethouders: wat levert welzijn nu eigenlijk op in hun perspectief? En wat kan  welzijnswerk betekenen binnen  de uitdagingen die ons als maatschappij te wachten staan?

Doelgroep
Professionals en bestuurders uit zorg en welzijn, wethouders en beleidsambtenaren, studenten en docenten

Aanmelden
Via deze link kunt u zich aanmelden. Het aantal plaatsen is beperkt, dus grijp uw kans!

Na aanmelding ontvangt u medio maart meer informatie.