Actualiteitencollege ‘Ethisch houvast voor sociale professionals’

Actualiteitencollege ‘Ethisch houvast voor sociale professionals’

Datum: Donderdag 24 juni 2021
Tijd: 13.00-14.30 uur

Met de komst van COVID-19 en alle gevolgen van dien, blijken professionals in de zorg en het sociaal domein met nieuwe ethische vragen te worstelen. Vragen als: hoe beslis je wie een bed krijgt als de IC vol ligt? Wijk je af van de regels omdat je anders het contact met je cliënten verliest? Hoe ga je om met een collega die geen vaccin wil? Moeten jongeren met mentale problemen voorrang krijgen op kwetsbare ouderen?

Het lectoraat Schulden en Incasso en het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht inventariseerden deze dilemma’s en ontwikkelden een beknopte ethische handreiking voor professionals in crisissituaties. De handreiking is ook bruikbaar voor een algemene ethische ‘onderhoudsbeurt’.

In het actualiteitencollege Ethisch houvast voor sociale professionals gaan we nader in op corona-dilemma’s en de ontwikkelde handreiking.

Programma

  • Een inleiding, waarin we
    • stilstaan bij de ethische kwesties waarmee professionals in de zorg en het sociaal werk geconfronteerd werden en worden n.a.v. de Covid-19-pandemie;
    • ingaan op verschillende soorten houvast waar professionals behoefte aan hebben bij deze ethische kwesties;
    • de ethische handreiking voor professionals in crisissituaties toelichten.
  • Presentatie van de handreiking en gelegenheid voor de deelnemers om het instrument voor zichzelf in te vullen.
  • Interactief gedeelte, waarin deelnemers vragen kunnen stellen over en kunnen reageren op het ethisch houvast.

Het actualiteitencollege wordt verzorgd door  Mariël Kanne (lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening) en Nadja Jungmann (lectoraat Schulden en Incasso) en mede mogelijk gemaakt door het kennisplatform Utrecht Sociaal.

Hieronder kunt u zich aanmelden. Uiterlijk een dag van tevoren ontvangt u een link naar het actualiteitencollege.