Conferentie Geweld in gezinnen – Traumaverwerking en herstel

Conferentie Geweld in gezinnen – Traumaverwerking en herstel

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op dinsdag 8 oktober en is niet meer actueel

Geweld in gezinnen, het komt (te vaak) voor.

In 2016 begonnen we een jaarlijkse conferentiereeks, onder de titel Geweld in Gezinnen, om professionals handvatten te bieden te handelen in de verschillende fasen die we kunnen onderscheiden. Tot nu toe hebben we stilgestaan bij de thema’s ‘signaleren en melden’, ‘gemeld….en nu?’ en ‘stoppen van geweld’.

Ook dit jaar organiseren we weer een conferentie in deze reeks, met als centraal thema ‘traumaverwerking en herstel’. Want met het stoppen van geweld is de impact daarvan niet verdwenen voor betrokkenen, terwijl professionals dan (vaak) de betrokkenen loslaten. We willen in de conferentie inzoomen op hoe geweld doorwerkt in een mensenleven en wat jij kan betekenen in de fase van traumaverwerking en herstel.

Programma

11.45 Inloop met lunch
12.30 Opening door dagvoorzitter Marja de Klerk, senior gedragswetenschapper Veilig Thuis Utrecht
12.35 Lezing Voorbij de Pijn.
Carolien Roodvoets, psychotherapeut, gezins- en relatietherapeut en seksuologeIn deze lezing spreekt Carolien over het boek Niemandskinderen. Kinderen worden soms gebruikt voor het eigen welzijn van ouders of fungeren als steunpilaren van volwassenen in plaats van dat ze zelf steun ervaren.  Eenmaal volwassen kunnen ze vaak hun draai in het leven niet vinden. Ze verdwalen en verdrinken voorgoed in Niemandsland, of ze gaan hun traumatische geschiedenis verwerken. Een verhaal over de gevolgen én de verwerking van een traumatische jeugd.
13.15 Pauze, wisseltijd
13.30 Workshopronde 1
14.45 Pauze, wisseltijd
15.15 Workshopronde 2
16.30 Einde workshops
16.35 Plenaire afsluiting en aansluitend drankje/hapje

Workshops
Alle deelnemers volgen de workshop ‘Samen werken aan Heling’ van Carolien Roodvoets.

1. Workshop Samen werken aan Heling
Door: Carolien Roodvoets

Slachtoffers van huiselijk geweld ervaren vaak veel onmacht. Als ze om hulp vragen, nemen ze daarom soms een houding aan van: ‘zeg jij het maar.. ik weet het niet.. bepaal jij maar.’ Of ze proberen juist de controle te houden: ‘ik bepaal alles zelf… ik wil controle houden, ook over jou.’ In deze workshop staan we stil bij dit spanningsveld. Wanneer en waarover kan de cliënt regie houden/ krijgen en wanneer en waarover zal de hulpverlening controle moeten houden… Wat zijn valkuilen en uitdagingen?

Carolien Roodvoets is psychotherapeut, gezins- en relatietherapeut en seksuologe en heeft een praktijk in Deventer.  Ze is auteur van zes vak gerelateerde boeken.

Daarnaast kunt u kiezen uit één van de volgende workshops. U maakt uw keuze ter plekke op 8 oktober, bij ontvangst. Hierbij geldt: vol is vol.

2. Workshop Uithuisplaatsing als veiligheidsmaatregel tegen traumatisering en dan…
Door: Mirjam en Christel Kraaij

Weleens benieuwd geweest naar hoe een uit huis geplaatste jongere het leven vervolgde? Hoe kijkt zij daar later, als volwassene, op terug? Wat is er goed aan geweest en wat lastig? Wat kun je leren als betrokken instantie over ervaringen van een ervaringsdeskundige? En hoe speelt trauma een rol in die ervaringen, op dat moment en in het latere leven? Deze en andere vragen zullen in deze workshop aan bod komen. Mirjam en Christel delen hun ervaringen en beantwoorden vragen naar aanleiding van hun verhaal. Ook is er ruimte voor casuïstiek.

Mirjam is op haar 15e uit huis geplaatst en heeft door traumatische gebeurtenissen diepe dalen meegemaakt waardoor zij uiteindelijk vast is gelopen in haar leven. Zij komt hierover praten als ervaringsdeskundige.

Christel Kraaij is als klinisch psycholoog verbonden aan het Top Referent Trauma Centrum, Altrecht. Ze behandelt volwassenen (waaronder Mirjam, die haar behandeling recent heeft afgerond) die lijden aan de gevolgen van vroegkinderlijk trauma, zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast houdt ze zich bezig met diagnostiekvragen en second opinions. Naast haar werk bij Altrecht is ze verbonden aan Rinogroep Utrecht, waar ze doceert op het gebied van behandeling van dissociatieve stoornissen.

3. Workshop Vergroten van veerkracht bij kinderen na ingrijpende gebeurtenissen
Door: Danny Dijkhuizen en Roely Drijfhout

In elke klas in Nederland zit gemiddeld één kind dat thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Kinderen vertellen vaak niet uit zichzelf over hun moeilijke thuissituatie. Zij zijn afhankelijk van oplettende buitenstaanders. Wanneer je als professional signalen opvangt, volg je uiteraard de meldcode. Maar je kunt ook een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de veerkracht van kinderen. Bijvoorbeeld door kinderen zich veilig te laten voelen, zich te laten ontspannen, positieve ervaringen op te laten doen en hen te helpen met hun emoties om te gaan. Waarom is dat zo belangrijk, en wat kun je dan doen? Hoe kun jij bijdragen aan de veerkracht van kinderen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt?
In deze workshop behandelen Danny Dijkhuizen en Roely Drijfhout deze vragen.

Danny Dijkhuizen, ervaringsdeskundige, vertelt zijn persoonlijke levensverhaal, aan de hand waarvan hij goed duidelijk kan maken hoe de steun van een leerkracht hem geholpen heeft en gemaakt heeft tot de persoon die hij nu is.

Roely Drijfhout, inhoudsdeskundige Augeo Foundation, vult dit aan met uitleg over de schadelijke gevolgen van chronische stress en wat helpt om veerkracht van kinderen te versterken. De deelnemers leren ook van elkaar hoe je dit concreet kunt invullen.

4. Workshop ‘De Stilte doorbreken’; herstel na trauma door seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Door: Mijke van Gorp en ervaringsdeskundige

Wat gebeurt er als een kind te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag en wat zijn de langdurige gevolgen? Zelfs als het geweld al is gestopt? Een thema waarvan we vaak (onbewust) weg willen kijken, waar we ons ongemakkelijk en machteloos bij voelen en waar vaak niet over gesproken wordt. Het doel van deze workshop is inzicht geven in wat slachtoffers nodig hebben om het trauma te kunnen verwerken en hoe jij hieraan, als professional, kunt bijdragen. Door middel van dynamische werkvormen gaan we samen in gesprek over angsten en onzekerheden rondom traumaverwerking, maar ook over hoop, vertrouwen en perspectief. Een moedige ervaringsdeskundige deelt  haar ervaringen  over haar pad van herstel en we  beantwoorden vragen van  deelnemers.

Mijke van Gorp is werkzaam als (psycho-)dramatherapeut en trainer. Ze heeft een eigen praktijk gespecialiseerd in hulpverlening na seksueel misbruik. Daarnaast werkt ze sinds 2017 als Ervaringsprofessional bij Human Concern, waar ze haar persoonlijke ervaring met eetstoornissen combineert met vakkennis. Het is haar missie om de taboes en geheimen rond seksueel misbruik te doorbreken zodat ervaringen uit de schaamte worden gehaald en het patroon van misbruik eerder gestopt kan worden.

5. Cliënt met vluchteling-achtergrond en trauma’s
Door Fariba Rhmaty

Hoe ga je een open dialoog aan met cliënten met een trauma op een niet-veroordelende manier? Hoe ga je om met de hulpvraag van cliënten/vluchtelingen met trauma’s? Hoe interpreteer en signaleer je hun klachten beter en organiseer je zorg-op-maat? In deze workshop verwerf je kennis en inzicht in trauma’s en  leer je nieuwe kennis en inzichten te vertalen naar de praktijk in werken met cliënten en vluchtelingen met trauma’s. Daarnaast krijgen deelnemers praktische houvast qua methodiek.

Fariba Rhmaty is bestuursvoorzitter en medeoprichter van de GGZ-instelling Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie U.A. Ze is hoofdopleider, supervisor en leertherapeut bij de Nederlandse Vereniging Voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Gespecialiseerd in trauma behandeling. Van haar hand verschenen diverse artikelen over het werken met migranten en vluchtelingen en het boek “Traumaverwerking met vluchtelingen “(2011, van Gorcum Assen). Tevens is zij werkzaam als transcultureel psychotherapeut, relatie –gezinstherapeut en werkt al 30 jaar met gezinnen met heftige echtscheiding en geweldsproblematiek.

Voor wie is deze conferentie bedoeld?
Professionals uit provincie Utrecht werkzaam bij primair, voortgezet en speciaal onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, lokale (wijk)teams, (jeugd)gezondheidszorg, huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGZ, (jeugd)hulpaanbieders, jongerenwerk, welzijnsorganisaties, gemeenten (w.o. beleidsmedewerkers, leerplicht), Werk & Inkomen, Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig Midden-Nederland, Politie, Reclassering, Justitie.

Kosten en aanmelden
De conferentie kost 50 euro p.p. inclusief lunch en borrel. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Aanmelding is pas definitief na ontvangst betaling en ingevuld aanmeldformulier. Betalen kan via de link die in de bevestigingsmail staat en vindt plaats middels Ideal. Je ontvangt hierna per mail een factuur, zodat je (indien van toepassing) de kosten bij je werkgever kunt declareren. Restitutie is niet mogelijk. Bij verhindering is het is wel mogelijk om iemand anders in uw plaats te laten gaan. Geef dit dan door via kus@hu.nl. De mogelijkheid tot aanmelden sluit op 1 oktober of als er geen plaats meer is.

Samenwerking
De conferentie wordt georganiseerd door gemeenten verbonden in de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Utrecht in samenwerking met GGD regio Utrecht, Veilig Thuis Utrecht, buurtteams sociaal Utrecht, Hogeschool Utrecht en het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS).

Locatie
Het Huis Utrecht
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht