Conferentie ‘Geweld in gezinnen: complexe scheidingen en geweld’ – 8 november 2022

Conferentie ‘Geweld in gezinnen: complexe scheidingen en geweld’ – 8 november 2022

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op dinsdag 8 november en is niet meer actueel

Ook dit jaar wordt er vanuit de Werkgroep geweld in gezinnen (onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal – het kUS) weer een congres georganiseerd rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Het congres, dat plaatsvindt op dinsdag 8 november 2022 in Het Huis Utrecht, heeft als thema ‘Complexe scheidingen en geweld’. Ervaringsdeskundigen, professionals en andere inspirerende sprekers laten hun licht schijnen op dit actuele onderwerp. Naast twee plenaire lezingen zijn er diverse workshops om concrete handvatten te krijgen om beter toegerust te zijn in situaties waarin complexe echtscheidingen een rol spelen.

Programma

11:15 uur             Inloop/lunch
12:00 uur            Opening door dagvoorzitter Anouk Martijn
12:05 uur            Plenaire lezing door Jelmer van Nimwegen, Stichting Het Verdwenen Zelf en een
plenaire lezing door Frénk van der Linden

Jelmer van Nimwegen komt met strakke definities, kille feiten en harde getallen: wat
gebeurt er achter gesloten deuren en om hoeveel mensen gaat het? Mythes en aannames
worden ontkracht. Hoe om te gaan met de destructieve dynamiek, hoe onderscheid je
plegers helder van slachtoffer(s!). Welke rol kan de optimaal geïnformeerde hulpverlener
spelen?

Frénk van der Linden is de zoon van ouders die na een conflictscheiding veertig jaar lang
geen woord meer met elkaar wisselden. Kort voor hun dood wist hij zijn vader en moeder                               met elkaar te verzoenen. Hij zal vertellen over de impact van deze gebeurtenissen op zijn
leven, en over vraag wat het vergt om tot een vorm van vrede te komen.

13:15 uur             Pauze/wisseltijd
13:30 uur             1e workshopronde
14:45 uur             Wisseltijd
15:15 uur             2e workshopronde
16:30 uur             Einde workshops
16:35 uur             Presentatie verhalenbundel ‘Durf te spreken’.
Een bundel vol ervaringsverhalen over betrokkenen bij huiselijk geweld. Een vervolg op de Bundel ‘Durf te weten’ uit 2020. Deelnemers ontvangen een gratis exemplaar.
17.00 uur             Plenaire afsluiting, aansluitend borrel

Workshops

Workshop 1: Herkenning van toxische patronen  en vroegsignalering van psychisch geweld bij complexe scheidingen
Door J.M. (Jelmer) van Nimwegen MSc, psycholoog en voorzitter van Stichting ‘Het Verdwenen Zelf’ samen met Marieke van Bakel MSc, psycholoog en lid van het netwerk van Het Verdwenen Zelf.

Professionals die in hun werk met huiselijk geweld en intieme terreur te maken hebben, kunnen door de subtiele en manipulatieve gedragspatronen van een pleger in de strijd getrokken worden en daarbij hun autonome positie kwijtraken. Kennis van de toxische dynamiek rond intieme terreur is essentieel om psychisch geweld binnen destructieve relaties en complexe scheidingen juist en tijdig te duiden.
De workshop gaat dieper in op het herkennen van patronen en vroegsignalering van psychisch geweld. Dat is complex, want plegers doen zich niet zelden voor als slachtoffer. Hoe zorg je in die omstandigheden dat je steun niet uitgerekend bij de pleger terecht komt? Complexe scheidingen zijn dus niet alleen ingewikkeld voor de twee (ex-)partners en hun kinderen, maar ook voor de hulpverleners. De workshop biedt bewustwording, methodiek en concrete handvatten om effectief en autonoom hulp te bieden.

Workshop 2: Door de ogen van het kind
Door ervaringsdeskundigen van Villa Penedo

Luister naar de verhalen van ervaringsdeskundige jongeren en hoor van hen persoonlijk hoe u er als professional aan kunt bijdragen dat het kind in scheidingssituaties centraal blijft staan. In een open gesprek komen de gevolgen van een scheiding voor kinderen en (praktische) tips aan bod. Deze workshop biedt een uniek inkijkje in het hoofd en hart van kinderen tijdens en na de scheiding van hun ouders.

Workshop 3: Systemische kijk op complexe scheidingen: meerzijdige partijdigheid en loyaliteit
Door Patricia van Ee. Zij is een contextueel en oplossingsgericht geschoolde systeemtherapeute en Signs of Safety  hulpverlener. Ze werkt bij de Rading (jeugd-en opvoedhulp) met CLAS methodiek, waar slachtoffers en hun betrokkenen behandeling krijgen bij het verwerken van (de gevolgen) van seksueel misbruik.

Bij een (complexe) scheiding hebben kinderen vaak het gevoel te moeten kiezen voor hun vader óf moeder. Dat is, vanuit hun loyaliteit aan beide ouders, een onmogelijke en beschadigende keuze. We noemen dat ook wel gespleten loyaliteit.  Daarnaast hebben kinderen vaak de neiging om, op welke manier dan ook, voor hun ouders te gaan zorgen als ze zien hoe zwaar zij het hebben tijdens het scheidingsproces (parentificatie). In deze workshop laat Patricia je deze begrippen ervaren.

Als begeleider van het scheidingsproces krijg je vaak te horen dat je geen partij moet kiezen. Patricia pleit vanuit het contextuele gedachtengoed voor een meerzijdig partijdige houding, waarbij je je inleeft in alle betrokkenen.

Workshop 4: Stap uit de zuigende werking van het conflict
Door Harmen Boeve, strategisch adviseur Bonvue, voorheen werkzaam bij Veilig Thuis met als expertisegebied complexe scheidingen

In deze workshop staat de vraag centraal: waarom moeten wij als systeemwereld rond de ouders (gemeenten, zorgaanbieders, jeugdbeschermingsketen, etc.) weg uit de zuigende werking van het conflict en hoe kan je dat doen. Ik leg uit dat verdriet een grote rol speelt bij complexe scheidingen en welke vijf achterliggende thema’s veelal de voeding zijn van het conflict. Vervolgens geef ik aan hoe het mechanisme van de zuigende werking van het conflict werkt en waarom dat juist niet in het belang van het kind is. Tot slot kom ik op basis van deze analyse tot een voorstel met een interventie die wel het gewenste resultaat bereikt.

Workshop 5: Zelfzorg en zelfregie bij het begeleiden van complexe  vechtscheidingssituaties.
Door: Andries Scherpenzeel, Begeleidingskundige eigenaar van InCompany Training & Coaching Ede en verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede op het gebied van huiselijk geweld. Andries heeft ook jarenlange praktijkervaring opgedaan. In deze workshop werkt hij samen met Sonja van der Stelt trainingsacteur.

Hoe kan je je positioneren t.o.v. van de ander, hoe geef je je grenzen aan, hoe te reageren op claimend gedrag? De thema’s Zelfregie en Eigenaarschap vormen de rode draad in deze interactieve workshop. Met behulp van een trainingsacteur die zelf ervaring heeft met complexe echtscheiding(en) gaan we praktijksituaties oefenen en samen ontdekken hoe je goed voor je zelf kunt blijven zorgen. En de regie (weer) in eigen hand hebt.

Doelgroep

Professionals uit provincie Utrecht werkzaam bij primair, voortgezet en speciaal onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, lokale (wijk)teams, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGZ, jongerenwerk, welzijnsorganisaties, gemeenten (w.o. beleidsmedewerkers, leerplicht), Werk & Inkomen, Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig Midden-Nederland, Politie, Reclassering, Justitie.

Locatie


Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht

Aanmelden

Meld je hier aan voor het congres.

Bij binnenkomst maak je een keuze uit de workshops, waarbij geldt: vol is vol.