Congres ’Geweld in gezinnen’ – 16 november 2021

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op dinsdag 16 november en is niet meer actueel

Congres ’Geweld in gezinnen’
Ervaringsdeskundigheid in het professionele werkveld: denken in mogelijkheden
16 november 2021 van 12.00 tot 18.00
Locatie: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht

Jaarlijks worden ruim 200.000 mensen, onder wie tenminste 119.000 kinderen,  slachtoffer van huiselijk geweld. Een schatting, omdat het heel moeilijk is volledig zicht te krijgen op de omvang. Slechts een klein deel van hen krijgt de juiste hulp. Naast de directe gevolgen die het uitblijven van de juiste hulp heeft voor slachtoffers op psychisch vlak, zijn er ook gevolgen op de langere termijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan economische, maatschappelijke en gezondheidsproblemen. Zo is bekend dat slachtoffers van kindermishandeling in hun volwassen leven een grotere kans hebben op fysieke klachten.

Na aandacht voor het thema ‘Persoonlijke effectiviteit en professionele kracht’ vorig jaar, stellen we dit jaar ervaringsdeskundigheid centraal. Want aan wie kun je beter vragen wat geholpen zou hebben dan aan een voormalig slachtoffer van kindermishandeling? Wie kan beter uitleggen hoe een bepaalde dynamiek werkt dan een dader zelf? En wie kan beter vertellen wat heeft geholpen dan iemand die daadwerkelijk geholpen is?

Het congres staat niet alleen in het teken van ervaringsdeskundigheid, maar is ook volledig door een groep ervaringsdeskundigen georganiseerd. Daarnaast brengen sprekers en workshopleiders ook eigen ervaringsdeskundigheid in. Tijdens de bijeenkomst krijg je plenair én in workshops handvatten om beter toegerust te zijn in de complexiteit die situaties van huiselijk geweld met zich meebrengen.

Programma

 • 12.00 – 12.45: Ontvangst met lunch

 • 12.45 – 13.00: Plenaire opening door dagvoorzitter Angèle Verkaaik

 • 13.00 – 13.30: Lezing door Anita Wix

  Anita Wix geeft als ervaringsdeskundige al meer dan 10 jaar, presentaties, trainingen en workshops over geweld achter de voordeur. Ze schreef een boek over haar persoonlijke verhaal. Anita zet zich met een liefdevol hart in om het taboe rondom huiselijk geweld bespreekbaar te maken en is initiatiefnemer van het project Samen vóór een liefdevol Thuis. Anita vertelt over haar workshop: “Ik neem jullie mee in mijn leven. Het leven waarin ik me onveilig voelde achter mijn eigen voordeur. Een verhaal waaruit blijkt dat niets is wat het lijkt, waarin duidelijk wordt dat een buitenkant vrijwel niets zegt over wat er daadwerkelijk aan de binnenkant gebeurd. Waarom blijft er zoveel leed zo onzichtbaar? Je ziet het niet maar het is er wel. Mijn verhaal laat je niet alleen horen maar ook voelen wat geweld achter de voordeur nou eigenlijk echt is. Het is ook een verhaal over moed, kracht en doorzettingsvermogen. Het leert je om te gaan met tegenslagen en veranderingen om de dingen te relativeren en tot de conclusie te komen dat ook jij altijd een keuze hebt.”

 • 13.45 – 16.15: twee workshoprondes, met keuze uit de volgende workshops:

 1. Mariska Susebeek: Het langdurige effect van een onveilige jeugd
  Kinderen die opgroeien in gezinnen waar ze worden verwaarloosd of mishandeld of waar ze getuige zijn van geweld tussen hun ouders, middelenmisbruik en/of andere factoren die een ontwikkelingsdreiging zijn, hebben als ze volwassen zijn een grotere kans op medische problemen. Ze hebben vaker medische zorg nodig en die is vaker van een langdurige aard. Er is onderzoek naar dit verband gedaan in de vorm van de ACE-studies, maar in Nederland is de zorg en hulpverlening nog niet voldoende ingericht naar dit gegeven. Dit leidt er toe dat mensen vaak een tijdlang niet de juiste hulp krijgen of onvoldoende gezien worden, met alle (persoonlijke, maatschappelijke en economische) gevolgen van dien. Mariska Susebeek, communicatie-expert en ervaringsdeskundige huiselijk geweld, kindermishandeling & seksueel geweld, pleit in haar workshop voor meer kennis op dit gebied. Aan de hand van haar persoonlijke ervaringen als volwassene met langdurige gezondheidsproblemen na een heel onveilige jeugd en met behulp van de beschikbare data, neem zij deelnemers mee op weg om beter te leren signaleren, verwijzen en  begeleiden.
 2. Arthur Kalkhoven: Een zoektocht naar hulp
  Arthur Kalkhoven, pleger en slachtoffer van huiselijk geweld in een relatie waar twee mensen enorm veel van elkaar hielden. De onmacht om een ruzie normaal te laten verlopen, zorgt altijd voor verdriet, schaamte en eenzaamheid. Er moest iets gebeuren. Krijg inzicht in de zoektocht naar juiste hulp in de huidige maatschappij vol wachtlijsten, sociale verwachtingen, taboes, confrontatie, onbegrip  en angst. Krijg inzicht in wat er omgaat in een pleger van huiselijk geweld gedurende zijn hersteltraject. Een traject waarin er vaak maar beperkt de tijd is, waarin je hoopt op een vertrouwensband tussen de hulpverlener en de pleger of het slachtoffer, maar het soms de vraag is of er überhaupt een klik is. Zijn er mogelijkheden buiten de gebaande paden om pleger en slachtoffer echt te helpen?
 3. Ellen Vermeulen: “Vanaf nu gaan we het echt anders doen!”
  Huiselijk geweld is geen makkelijk onderwerp om te bespreken. Laat staan om er midden in te zitten. Niemand kiest ervoor, niemand wil het en toch is het lastig de spiraal te doorbreken. Een slachtoffer wordt vaak gevraagd: waarom ga je niet weg? En wat zijn de beweegredenen van een pleger om te blijven vasthouden aan een ongezonde relatie? Ellen Vermeulen werkt sinds 2017 bij Moviera als ervaringsdeskundige. Ze is betrokken bij meerdere projecten rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld zoals Maatje achter de Voordeur, de PION en MDA++ Arnhem en Nijmegen. Naast het werk als ervaringsdeskundige, heeft ze een praktijk voor lichaamsgerichte psychosociale therapie.
 4. Rinke Oost en Paul van Dam: Schade en gevolgen van seksueel misbruik bij mannen
  Op heel jonge leeftijd maakten Rinke en Paul mee dat zij seksueel werden misbruikt. Wat “spel” voor een ander leek werd voor hen als slachtoffer levensbepalend. Na dat ene moment van de eerste aanraking veranderde het voor hen liggende leven. In de workshop geven Rinke Oost (psychodramatherapeut en opleider Traumaseksuologie) en Paul van Dam (theoloog, kerkelijk voorganger, activist en voorlichter) je informatie over de schade en de gevolgen van seksueel misbruik op jonge leeftijd, maar ook geven ze je inzicht in wát er dan precies gebeurt. Je krijgt de kans om in een psychodramaopstelling te ervaren wat er in de persoon die slachtoffer werd gebeurt. Eerdere deelnemers (vaak hulpverleners) reageerden achteraf met “nu snap ik wat ik nooit begreep bij het slachtoffer”. We nodigen je uit om in te stappen in het onderwerp Traumaseksualiteit. Wie je ook bent, partner, slachtoffer, hulpverlener, arts, leraar, familielid, maak het mee en voel je vrij te vragen wat je ooit al had willen vragen of weten. Rinke en Paul zijn ervaringsdeskundigen jong seksueel misbruik en verbonden aan het Expertise Centrum Traumaseksuologie Excetra.
 5. Jolanda de Zeeuw: Uit het leven gegrepen
  “Ik was een ernstig verwaarloosd, mishandeld en misbruikt zwak begaafd 4-jarig meisje dat het volgens de psychiatrische rapporten nooit zou redden in deze maatschappij”. Waar worden dit soort uitspraken op gebaseerd? Wat is de impact op je toekomst wanneer je dit over jezelf te horen krijgt? Hoe zet jij je als professional in voor kinderen uit soortgelijke situaties? Jolanda, zelf ervaringsdeskundige op het gebied van seksueel geweld, kindermishandeling en verwaarlozing, neemt jullie mee in het verhaal van bovenstaand meisje. Hebben de hulpverleners gelijk gekregen en heeft dit meisje het inderdaad niet gered? Of hebben de hulpverleners zich laten (mis)leiden door in “hokjes” te denken, door te snel te oordelen, door te kijken naar wat allemaal niet zou kunnen in plaats van te denken in mogelijkheden?  Kan het zijn dat dit meisje, inmiddels een volwassen vrouw, iedereen versteld heeft doen staan? Schrijf je in voor deze workshop, ga mee in het verhaal van bovenstaand meisje, leer hoe jouw bijdrage als professional in soortgelijke situaties een verschil kan maken en ontdek wat er van deze vrouw terecht gekomen is.
 • 16.15 – 16.30: Boekaankondiging Angèle Verkaaik en Kim van den Berg

 • 16.30 – 17.00: Plenaire afsluiting door Ted Kloosterboer

  Ted Kloosterboer is directeur van Stichting Praat, een stichting die kindermishandeling bespreekbaar maakt met behulp van ervaringsdeskundigheid. Ted Kloosterboer, zelf ervaringsdeskundige, vertelt in haar bijdrage wat volgens haar de essentie is van ervaringsdeskundigheid: namelijk met kennis in verbinding met de eigen emoties, kunnen vertellen over de eigen ervaringen. In haar workshop zal zij daar een aantal voorbeelden van geven. Daarnaast houdt Ted een pleidooi om zorgvuldig met ervaringsdeskundigen om te gaan en hun positie binnen het werkveld te formaliseren. Zodat er niet alleen kwaliteitseisen aan de ervaringsdeskundigen worden gesteld, maar ook de arbeidsomstandigheden en de beloning goed geregeld worden.

 • 17.00 – 18.00: Borrel

Workshopindeling

Je wordt bij aankomst op 16 november gevraagd naar je voorkeur voor de twee workshops, zo lang de voorraad strekt. Indien je een voorkeur hebt voor een specifieke workshop, adviseren wij je om tijdig aanwezig te zijn.

Voor wie is dit congres bedoeld?

Professionals uit provincie Utrecht werkzaam bij primair, voortgezet en speciaal onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, lokale (wijk)teams, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGZ, jongerenwerk, welzijnsorganisaties, gemeenten (w.o. beleidsmedewerkers, leerplicht), Werk & Inkomen, Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig Midden-Nederland, Politie, Reclassering, Justitie.

Samenwerking

De conferentie wordt georganiseerd door ervaringsdeskundigen, gemeenten verbonden in de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Utrecht, GGD regio Utrecht, Veilig Thuis Utrecht, buurtteams sociaal Utrecht en Hogeschool Utrecht samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS).

Aanmelden & coronamaatregelen

Helaas is op dit moment het maximum aantal aanmeldingen bereikt en kunt u zich niet meer inschrijven voor dit congres. Voor een plek op de wachtlijst kunt u mailen naar kus@hu.nl.Mochten er plaatsen vrijkomen, benaderen wij de eerstvolgende op de wachtlijst. Hoor je niets, dan is er helaas geen plaats meer.

Het aantal aanmeldingen is onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Houd er s.v.p. rekening mee dat wij verplicht zijn om te vragen om een vaccinatie- dan wel testbewijs via een QR-code bij toegang.