Save the date – Congres ’Geweld in gezinnen’ – 16 november 2021

Save the date – Congres ’Geweld in gezinnen’ – 16 november 2021

Congres ’Geweld in gezinnen’
Ervaringsdeskundigheid in het professionele werkveld: denken in mogelijkheden
16 november 2021

Jaarlijks worden ruim 200.000 mensen, onder wie tenminste 119.000 kinderen,  slachtoffer van huiselijk geweld. Een schatting, omdat het heel moeilijk is volledig zicht te krijgen op de omvang. Slechts een klein deel van hen krijgt de juiste hulp. Naast de directe gevolgen die het uitblijven van de juiste hulp heeft voor slachtoffers op psychisch vlak, zijn er ook gevolgen op de langere termijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan economische, maatschappelijke en gezondheidsproblemen. Zo is bekend dat slachtoffers van kindermishandeling in hun volwassen leven een grotere kans hebben op fysieke klachten.

Na aandacht voor het thema ‘Persoonlijke effectiviteit en professionele kracht’ vorig jaar, stellen we dit jaar ervaringsdeskundigheid centraal. Want aan wie kun je beter vragen wat geholpen zou hebben dan aan een voormalig slachtoffer van kindermishandeling? Wie kan beter uitleggen hoe een bepaalde dynamiek werkt dan een dader zelf? En wie kan beter vertellen wat heeft geholpen dan iemand die daadwerkelijk geholpen is?

Het congres staat niet alleen in het teken van ervaringsdeskundigheid, maar wordt ook volledig door een groep ervaringsdeskundigen georganiseerd. Daarnaast brengen sprekers en workshopleiders ook eigen ervaringsdeskundigheid in. Tijdens de bijeenkomst krijgt u plenair én in workshops handvatten om beter toegerust te zijn in de complexiteit die situaties van huiselijk geweld met zich meebrengen.

Voor wie is dit congres bedoeld?
Professionals uit provincie Utrecht werkzaam bij primair, voortgezet en speciaal onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, lokale (wijk)teams, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGZ, jongerenwerk, welzijnsorganisaties, gemeenten (w.o. beleidsmedewerkers, leerplicht), Werk & Inkomen, Raad voor de Kinderbescherming, Samen Veilig Midden-Nederland, Politie, Reclassering, Justitie.

Aanmelden
De uitnodiging voor het congres, met mogelijkheid tot aanmelden, volgt in september 2021 via een mailinglijst. U kunt zich hier voor de mailinglijst aanmelden.

Samenwerking
De conferentie wordt georganiseerd door ervaringsdeskundigen, gemeenten verbonden in de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Utrecht, GGD regio Utrecht, Veilig Thuis Utrecht, buurtteams sociaal Utrecht en Hogeschool Utrecht samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS).

Locatie
Het Huis Utrecht
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht