Festival Gelukkig Gezond 2019

Festival Gelukkig Gezond 2019

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op zaterdag 23 november en is niet meer actueel

Utrecht is in veel opzichten een unieke regio. Centraal in het land gelegen, de kleinste van alle provincies, een groot percentage hoger opgeleiden, veel dienstverlenende bedrijven en kennisinstellingen, een bible belt, jonge mensen in de stad en vergrijzing in het buitengebied. De regio kent om deze reden specifieke successen én uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn en daarmee kansen om goede voorbeelden te delen en gezamenlijk oplossingsrichtingen te verkennen.

Festival Gelukkig Gezond
Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) en de Health Hub organiseren beide activiteiten om kennis te delen en te ontwikkelen. Het kUS legt het accent meer op de sociale kwaliteit van leven; de Health Hub op gezondheid. Omdat het één niet zonder het ander kan, slaan we de dit jaar de handen weer ineen. Ditmaal voor de organisatie van een driedaags festival waarin zowel de goede praktijken als de knelpunten (en oplossingsrichtingen) aan bod komen. We richten ons dit jaar op het thema Preventie. Centrale vraag is: Wat heb jij nodig om met meer kwaliteit, gezonder en plezieriger te leven, of om dit mogelijk te maken voor anderen in jouw omgeving?

Doelgroepen
Het festival is bedoeld voor inwoners, beleidsmakers, ondernemers, professionals, studenten en onderzoekers uit het sociale en zorgdomein die elkaar willen ontmoeten, kennis willen delen en zich samen willen buigen over vraagstukken die leiden naar een gelukkiger en gezonder leven!

Programma donderdag 21 november Themabijeenkomst Jong Geleerd.. 

Op donderdagmiddag 21 november vindt een themabijeenkomst plaats met actuele inzichten en ontwikkelingen op het gebied van preventie in de jeugdsector.

Ontvangst is om 12.30 uur, waarna we om 13.00 uur plenair starten met enkele korte inhoudelijke introducties met een perspectiefwisseling vanuit onderzoek, professie,  jongeren en ouders. Erna volgt een pittige gedachtewisseling over de essentie van de transformatie in de zorg voor de jeugd en de rol van preventie hierin. Hierbij betrekken we vanzelfsprekend ook de deelnemers in de zaal.

Het plenaire deel vindt plaats met medewerking van GGD regio Utrecht, Gemeente Utrecht, Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving InHolland en Nely Sieffers, regio-ambassadeur cliëntparticipatie OZJ Utrecht en Flevoland onder leiding van inhoudelijk moderator Rutger Hageraats, directeur Transformatie van het Nederlands Jeugd Instituut.

Na het plenaire deel kunt u aansluiten bij zes interessante workshops (twee rondes), waarna we afsluiten met een netwerkborrel.

Workshops (14.00-17.00 uur)

 • De kracht van jongerenwerk
  Deze sessie geeft een inkijkje in wat jongerenwerk is en op welke manieren inzet van jongerenwerk bijdraagt aan de realisatie van de transformatiedoelen.
  Hoewel steeds meer gemeenten het jongerenwerk erkennen als partner in het uitvoeren van de Jeugdwet, hebben gemeenten vraagtekens bij wat jongerenwerk bijdraagt aan de realisatie van de transformatiedoelen. Zij hebben behoefte aan inzicht in het effect van jongerenwerk om een weloverwogen afweging te kunnen maken over de bijdrage van het jongerenwerk aan de Jeugdwet.
  Via het onderzoek Kracht van Jongeren(werk) is het effect van jongerenwerk onderzocht. Vanuit 11 jongerenwerkorganisaties hebben 1597 jongeren van 10 -24 jaar deelgenomen aan longitudinaal kwantitatief onderzoek. 21 jongerenwerkers hebben voor een multiple casestudie een logboek bijgehouden en deelgenomen aan intervisie om inzicht te krijgen in de manier waarop zij jongeren ondersteunen.
  Door Jolanda Sonneveld, Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Youth Spot
 • Leren van elkaar in de Utrechtse Wijkacademies Opvoeden
  Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het versterken van de ‘eigen kracht’ van gezinnen een centraal uitgangspunt in beleid en praktijk. Meer burgerkracht roept het beeld op van professionals die een stapje terug doen. In de praktijk blijken ervarings- en professionele kennis elkaar juist aan te vullen. Zo ook in de Utrechtse Wijkacademies Opvoeden waar ouders en professionals zich gezamenlijk inzetten voor opvoedvraagstukken in de wijk. In lijn met het motto ‘leren van elkaar’ hebben de Wijkacademies de eerste stappen gezet in de richting van de ambitie om de gemeenschappelijke inzet voor het opgroeien en opvoeden in de wijk te versterken. In deze deelsessie deelt Marije Kesselring, onderzoeker bij het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht, ervaringen vanuit het project en vraagt ze deelnemers mee te denken over toekomstige stappen.
 • Het Montfoortse model
  In deze workshop geeft de Thuisbasis Sociaal Werk een kijkje in het Montfoorts Model: goede kwaliteit van hulp- en dienstverlening in het sociaal domein binnen het beschikbare budget. Het model bestaat uit een combinatie van een visie, een werkwijze in de praktijk, een organisatievorm voor de lokale functies en een aantal principes voor het opdrachtgeverschap van en de sturing door de gemeente. Hermien Nijdam en Wineke van Ravenstein, vanuit de Thuisbasis werkzaam bij het Jeugdteam Montfoort, lichten toe hoe dit model in de praktijk werkt. Hierbij neemt professionele oordeelsvorming een belangrijke plaats in; hoe zorgen we voor de juiste inzet op het juiste moment? En verhoudt dit zich tot preventief werken?
 • Het preventief inzetten van een informele mentor in de jeugdhulp. Hoe en waarom?
  Deze workshop richt zich op de vraag hoe we JIM/informele mentoren uit het netwerk preventief kunnen inzetten in de jeugdhulp. Wij willen delen hoe we hier vanuit Youké over denken en wat onze ervaringen zijn. Daarnaast gaan we hierover met de deelnemers in gesprek/discussie.
  De workshop wordt verzorgd door Andrée Sekreve, onderzoeker en projectleider van JIM-project & Project Effectieve Basishulp van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd en Youké en Rik Schieveen, ambulant hulpverlener bij Youké.
 • Preventief jeugdbeleid; geef er maar eens uitvoering aan…
  Met de decentralisatie van jeugdhulp is Nieuwegein actief aan de slag gegaan met de transformatie. De gemeenteraad heeft een transformatieagenda Sociaal Domein vastgesteld met een investeringsagenda.  Hiermee is er experimenteerruimte; wat werkt preventief in Nieuwegein. De praktijk blijkt hierin weerbarstig.
  In deze workshop presenteert de programmaleider Jeugd het preventief beleid van Nieuwegein. Zij kijkt terug naar hobbels die zijn genomen en kijkt vooruit naar kansen en risico’s in de toekomst. Na de presentatie wordt iedereen uitgenodigd zijn eigen ervaringen herin te delen. Wat kunnen we van elkaars ervaringen leren, wat zijn kansen en risico’s de komende tijd en hoe kun je hier rekening mee houden? Door Marielle Eijkman, programmaleider Jeugd, gemeente Nieuwegein
 • Kansrijke start
  Een taart met twee kaarsjes. Het markeert de eerste duizend dagen van een kind, van conceptie tot de tweede verjaardag. Deze duizend dagen zijn cruciaal voor een goede start in een nieuw leven; een basis voor een kansrijke start. Niet alleen gedurende die eerste 1000 dagen, maar ook in het verdere leven. Het welzijn en de gezondheid van moeder en kind voor, tijdens en na de geboorte blijken een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – juist ook op latere leeftijd. Door Rianne Giezeman, arts Maatschappij en Gezondheid Jeugd, Programmaleider Kansrijk Opgroeien GGD regio Utrecht.

Bestemd voor

Professionals uit de jeugdsector, beleidsmakers, bestuurders, wethouders, ervaringsdeskundigen, docenten en studenten

Locatie en tijd

Van 12.30 – 18.00 uur in gemeentehuis en de bibliotheek , Stadsplein 1 in Nieuwegein.
Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de themabijeenkomst. Een workshopkeuze maakt u bij binnenkomst op 21 november, waarbij geldt: vol is vol.

Programma vrijdag 22 november

1. Samenwerking sociaal en gezond in het onderwijs
Op vrijdag 22 november ontmoeten studenten van Social Work en de gezondheidszorgopleidingen elkaar op Hogeschool Utrecht. Gezamenlijk volgen zij een college over psychische gezondheid en preventie en buigen zij zich over een actuele casus van de gemeente.

2. ‘Healthy Empowerment Symposium ‘

By Gezondheidspact Utrecht and CEmPaC, plus Partners: European Patient ForumEuropean Health Futures ForumDanisch Committee Health EducationGlobal Health Literacy Academy and Health Hub Utrecht.

Date: 22 november 09.30-17.00 uur, Krachtstation Kanaleneiland, Utrecht

The day will explore the following themes, empowerment, community building, health literacy and education:

 • The role of health literacy as a predictor of health outcomes and for improving health and care;
 • Looking at community based approaches and social prescribing, shared decision making, personalised care and support planning, self management, health coaching – interventions and techniques that are fundamental to integrated and personalised care!
 • New models of community care- exploring the SHINE model in Fife (Scotland) and the Gezondheidspact Utrecht;
 • Future of healthcare redefined and the possibilities of the Creative Industry
 • Crossovers on the above at an Internationally, Nationally and locally level.

More information and register: https://www.eventbrite.com/e/healthy-empowerment-symposium-by-cempac-and-partners-tickets-74074395511

3. Happy Working Challenge – de finale. Van 18 t/m 22 november 2019 loopt de Happy Working Challenge met studenten van ROC MN en MBO Utrecht. Vanuit de coalitie arbeidsmarkt werken drie ziekenhuizen samen met de studenten een week lang aan deze vraagstukken: Hoe kunnen we het werkplezier van jonge verpleegkundigen vergroten? en Hoe kunnen verpleegkundigen meer studenten begeleiden zonder dat hun werkdruk daardoor omhoog gaan?Met hun coaches komen de studenten aan het einde van de week met oplossingenVoor meer informatie mail leon.vanderijt@ucreate.nl

Programma zaterdag 23 november: Gezondheid en geluk in samenwerking met inwoners

Wat leeft er in Leidsche Rijn?
Dat willen we graag ophalen bij jullie als bewoners. Wat zijn jouw ideeën om gelukkig en gezond te kunnen samenleven in deze wijk? De wijk waarin nog velen de weg aan het vinden zijn en waarin we graag omkijken naar elkaar. De Gezonde Wijkalliantie heeft al diverse bijeenkomsten georganiseerd op het thema ‘Groet & Ontmoet’. Vandaag kijken we samen met bewoners in verschillende evenementen welke gezondheids- en geluksvragen er nog meer leven in Leidsche Rijn.

13.00 – 16.00 De Vernieuwing – anders kijken naar geluk en gezondheid.
| Brusselplein | Doorlopend

 • Check met Cloud hoe digitaal gezond jij bent.
 • Quiz over hersenen en gezondheid – Neem met onze VR-bril een kijkje in je hersenen door Ties Fakkel – Voor kinderen tussen 8 en 10 jaar.
 • Buurtcaravan – In gesprek met leefstijlcoach en wijkgenoot Sandra Bakker.

13.00 – 16.00 uur   Groet en ontmoet.
| ‘Indekerngezond’ – Kopenhagenstraat 41 |

Je verbonden voelen in een nieuwe wijk met een druk leven is best uitdagend. Toch is die verbintenis van grote invloed op ons geluksgevoel. Ervaar het zelf tijdens verschillende workshops.

Doorlopend                 Ontwerper Joost van Wijmen verzamelt littekens en de onderliggende verhalen.
13.30 – 15.00               Verhalentafel Pit in je leven’ door Gerdi Keeler. *
13.30 – 15.00               Designsessie Geluk door Carin Cuijpers van de GeluksBV.
Doorlopend                 Duik in de wereld van de zelfmanagement; welke technologie kan jou helpen om  prettiger te slapen, eten, bewegen?                               

Aanvullend:               Voedingsdialoog: Wat eten we vanavond? Info: https://www.utrechtindialoog.nl/
|‘Vorstelijk Complex’ – Prinses Beatrixlaan 2a, Zuilen |

15.00 – 16.00 uur              ‘Ranking the Stars’ – wat is echt belangrijk in de wijk?*
| ‘Indekerngezond’ – Kopenhagenstraat 41 |

Het netwerk ‘Leidsche Rijn maken we samen’ heeft al veel wensen en doelen in beeld gebracht. Vanmiddag praten we verder over geluk en gezondheid in de jonge wijk.

Onder leiding van huisarts Karolien van den Brekel en designer Mario de Zeeuw maakt een panel van bewoners en professionals een top 3 van wat er in de wijk nou echt belangrijk is voor gezondheid en geluk. Wat kun je zelf doen, wat helpt je en wanneer heb je iemand anders nodig? De uitkomsten van deze middag geven we terug aan de Gezonde Wijkalliantie, waar bewoners en professionals samen vormgeven aan een gezonde wijk. DOE JE MEE?

We gaan in gesprek met 

 • Wijkraad
 • Inwoners
 • Ondernemers
 • Mirjam de boer, vitaliteitscoach
 • Carin Cuijpers, directeur GeluksBV
 • Judith Smit, Hogeschool Utrecht – gezondheidsstudies.

Interesse om deel te nemen?

Reserveer dan nu alvast een plek in het programma: info@healthhubutrecht.nl

(o.v.v. naam en programma onderdeel: * reserveren, rest is open inloop)