Inspiratiebijeenkomst Anders leven en zorgen – 18 oktober 2022

Inspiratiebijeenkomst Anders leven en zorgen – 18 oktober 2022

Anders leven en zorgen. Naar een gelijk waardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten.

SAVE THE DATE

18 oktober 13.00-17.00 uur

Onlangs verscheen een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS), waarin zij pleit voor een fundamentele herziening van de relaties tussen formele en informele zorg. Zodra iemand een hulpvraag heeft, is het volgens de RVS belangrijk dat beroepskrachten een verbintenis aangaan met het netwerk van de hulpvrager (en niet alleen met het individu). Als beroepskrachten van meet af aan een gelijkwaardig team vormen met naasten en vrijwilligers, kunnen zij de hulpvraag als een gezamenlijke opgave beschouwen. Eenieder neemt een verantwoordelijkheid in de zorg op zich, vanuit andere rollen.

De RVS komt met een aantal aanbevelingen om dit samenspel mogelijk te maken. Hierbij is het belangrijk ruimte te maken voor nieuwe vormen van ‘samen zorgen’. Hier ligt een opgave voor burgers zelf, voor beleidsmakers (passende wet- en regelgeving), voor beroepskrachten en opleidingen.

Op deze bijeenkomst worden de belangrijkste aanbevelingen uit het advies gepresenteerd en bespreken we hoe deze vertaald kunnen worden naar de praktijk. In verschillende workshops worden inspirerende voorbeelden gegeven hoe de waarde van informele zorg versterkt kan worden vanuit complementaire professionele inzet.

Programma
Het definitieve programma verschijnt hier in september.
Aan het programma wordt o.a. meegewerkt door: Jean Pierre Wilken (lector Participatie, Zorg en Ondersteuning), Julia Muller (Ambassadeurs Informele Zorg, Handje Helpen, NIZU), Linda Otterman (Samen Oplopen), Mariet Brandts (Hogeschool Utrecht), Gert Jongetjes (U-Centraal, JOU), Corina Besamusca (Abrona), Femke Scholten (gemeente Utrecht), Marianne van der Mijden (gemeente Utrechtse Heuvelrug), Molly Dost (Samen op de Heuvelrug), Rik Schieveen (Youké)

Doelgroep
De conferentie is bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals, bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, studenten, docenten en andere betrokkenen.

Locatie
Conferentiecentrum Domstad Utrecht. Domstad is centraal gelegen nabij de Jaarbeurs en Utrecht Centraal Station.

Aanmelding
Deelname is gratis. U kunt zich hieronder aanmelden.