Inspiratiebijeenkomst Anders leven en zorgen – 18 oktober 2022

Inspiratiebijeenkomst Anders leven en zorgen – 18 oktober 2022

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op dinsdag 18 oktober en is niet meer actueel

Anders leven en zorgen. Naar een gelijk waardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten.

Onlangs verscheen een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS), waarin zij pleit voor een fundamentele herziening van de relaties tussen formele en informele zorg. Zodra iemand een hulpvraag heeft, is het volgens de RVS belangrijk dat beroepskrachten een verbintenis aangaan met het netwerk van de hulpvrager (en niet alleen met het individu). Als beroepskrachten van meet af aan een gelijkwaardig team vormen met naasten en vrijwilligers, kunnen zij de hulpvraag als een gezamenlijke opgave beschouwen. Eenieder neemt een verantwoordelijkheid in de zorg op zich, vanuit andere rollen.

De RVS komt met een aantal aanbevelingen om dit samenspel mogelijk te maken. Hierbij is het belangrijk ruimte te maken voor nieuwe vormen van ‘samen zorgen’. Hier ligt een opgave voor burgers zelf, voor beleidsmakers (passende wet- en regelgeving), voor beroepskrachten en opleidingen.

Op deze bijeenkomst worden de belangrijkste aanbevelingen uit het advies gepresenteerd en bespreken we hoe deze vertaald kunnen worden naar de praktijk. In verschillende workshops worden inspirerende voorbeelden gegeven hoe de waarde van informele zorg versterkt kan worden vanuit complementaire professionele inzet.

Programma

13.00 – 13.30 uur: Inloop

13.30 – 13.45 uur: Welkom en inleiding. Door Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning.

13.45 – 14.30 uur: Anders leven en zorgen. Naar een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. Door Antoinette Reerink, Senior Adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Presentatie en gelegenheid tot reacties en stellen van vragen.

14.30 – 14.45 uur: Korte inleidingen op de workshops.

14.45 – 15.15 uur: Pauze met informatietafel

15.15 – 16.30 uur: Workshops

Workshop 1: Hartenkreten van mantelzorgers. Over de kunst van het samenwerken.
Door Mariet Brandts, docent-onderzoeker Hogeschool Utrecht en mantelzorgers.

Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe kan de samenwerking met familie, vrienden, buren, maar ook met vrijwilligers en professionals optimaal worden vormgegeven? Het boek Hartenkreten van mantelzorgers belicht de voortdurende zoektocht door ontdekkingen, vragen en onzekerheden die mantelzorgers op hun pad tegengekomen. Het boek is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn. In deze workshop maakt u kennis met een selectie van hartenkreten uit het boek. Kunnen deze hartenkreten u als professional inspireren en prikkelen bij de kunst van het samenwerken?

Workshop 2: Ambassadeurs Informele Zorg
Door Julia Muller, coördinator Netwerk Informele Zorg Utrecht en ambassadeurs

In alle wijken van Utrecht spannen Ambassadeurs Informele Zorg zich in om een brug te slaan tussen de formele zorg en de informele zorg. Zij brengen vraag en aanbod met elkaar in contact en denken mee met professionals zoals buurtteammedewerkers, huisartsen en POH’s over de inzet van vrijwilligers en ondersteuning van mantelzorgers. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden voor het inzetten van vrijwilligers, van activiteiten in de wijk en bewonersinitiatieven.  In deze workshop vertellen ambassadeurs over hun ervaringen en werkwijze en delen we meer over deze werkwijze die o.a. ook in de Utrechtse Heuvelrug, Houten en Woerden is ingezet. Een inspirerend voorbeeld van een methode om de wereld van de formele en de informele zorg bij elkaar te brengen!

Workshop 3: Het belang van informele steun bij de zorg voor jeugd en gezinnen
Door Linda Otterman, initiatiefnemer, oprichter en directeur van stichting Samen Oplopen en mede-initiatiefnemer van het collectief ‘informele steun aan kinderen en gezinnen’ waarin 4 organisaties participeren. In deze workshop staat de vraag centraal hoe hulpverleners én vrijwilligers kunnen samenwerken in gezinnen of met jongeren, ook als er meervoudige of complexe problemen zijn. Verschillende vormen van informele steun worden gepresenteerd, o.a. aan de hand van de onlangs verschenen handreiking ‘informele steun in de jeugdhulp’ die richting geeft aan professionals die (ambulant) gezinnen begeleiden. Ook is een wegwijzer gepubliceerd over vier landelijke vormen van ‘informele steun aan kinderen en gezinnen’. Interessant voor gemeenten en beleidsmakers.

Daarna wordt ingezoomd op het voorbeeld van Samen Oplopen. Bij Samen Oplopen worden gezinnen of jongeren met complexe zorgen ondersteund door toegewijde vrijwilligers met begeleiding van een hulpverlener als coördinator. Deze coördinator kan zo nodig kortdurende hulp bieden in het gezin of aan de jongere en werkt samen met andere professionals. Het is daarmee een krachtige mix van informele en formele zorg. Wat kunnen we leren over de samenwerking tussen informele en formele vormen van steun. Waar kunnen zij elkaar versterken? Waar moet je op letten? Hoe werkt het goed?

Workshop 4: Hoe kunnen professionals goed samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers?
Door Corien Besamusca, accountmanager Wmo Abrona en Molly Dost, Teamleider sociale dorpsteam Utrechtse Heuvelrug.

Welke houding en vaardigheden hebben professionals zoals sociaal werkers en begeleiders nodig om goed samen te werken? Dat is de centrale vraag in deze workshop. Aan de orde komen praktijkvoorbeelden uit sociale teams en de gehandicaptenzorg. Op basis van onderzoek naar praktijkervaringen heeft Hogeschool Utrecht een competentieprofiel ontwikkeld dat beroepsopleidingen kunnen gebruiken om aankomende professionals beter toe te rusten.

16.30 – 17.00 uur: Napraten met een hapje en een drankje

Aan het programma wordt o.a. meegewerkt door: Jean Pierre Wilken (lector Participatie, Zorg en Ondersteuning), Julia Muller (Ambassadeurs Informele Zorg, Handje Helpen, NIZU), Linda Otterman (Samen Oplopen), Mariet Brandts (Hogeschool Utrecht), Gert Jongetjes (U-Centraal, JOU), Corina Besamusca (Abrona), Femke Scholten (gemeente Utrecht), Marianne van der Mijden (gemeente Utrechtse Heuvelrug), Molly Dost (Samen op de Heuvelrug), Rik Schieveen (Youké)

Doelgroep

De conferentie is bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals, bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, studenten, docenten en andere betrokkenen.

Locatie

La Vie Meeting Center Utrecht, Sint Jacobsstraat 61. Nabij Utrecht Centraal Station.
Let op! De locatie is gewijzigd van Conferentiecentrum Domstad naar La Vie Meeting Center

Aanmelding

Deelname is gratis. U kunt zich hieronder aanmelden. Als u zich al aangemeld heeft dan hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Helaas is de conferentie vol. Wij zien u graag een volgende keer.