Inspiratiereeks ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’

Inspiratiereeks ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’

IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS KOMT DE BIJEENKOMST OP 27 MAART TE VERVALLEN. MEER INFORMATIE VOLGT ZO SPOEDIG MOGELIJK.

Naar aanleiding van de ‘Regionale Koers maatschappelijke opvangen beschermd wonen U16′ organiseren U16, Movisie, het Kenniscentrum Sociale Innovatie en het kUS in de komende periode drie inspiratiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten staan gepland op 27 maart 2020, 12 juni 2020 en 9 oktober 2020 (telkens van 9.00 – 13.00 incl. lunch).

Doel van deze inspiratiereeks is om met elkaar meer zicht en grip te krijgen op wat werkt om een beschermd thuis in de wijk te realiseren. De bijeenkomsten dragen bij aan visievorming op het vraagstuk, bieden ruimte om te leren van elkaar en leveren concrete tips op om met dit vraagstuk aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk.

In de eerste bijeenkomst op 27 maart a.s. staat het weerbarstige vraagstuk van de gastvrije samenleving centraal. Hoe zorgen we voor een positief leefklimaat in buurten zodat iedereen zich thuis en veilig voelt?  Waar sprake is van verbinding en wederkerigheid tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ bewoners zodat inclusie daadwerkelijk vorm krijgt?

Doelgroep
De inspiratiereeks is toegankelijk voor een ieder – van uitvoerders, beleidsmakers, wijkbewoners én bestuurders binnen gemeenten, zorg/welzijn en woningbouw –  binnen de regiogemeenten of Wmo-regio’s van U16.

Locatie en aanmelden
Een volledig programma en de locatie volgen nog maar u kunt zich reeds aanmelden via de onderstaande link.

Heeft u vragen of ideeën? Mail dan naar het kUS (kus@hu.nl).

AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK