Webinar-reeks: Samen integraal bouwen aan participatie

Webinar-reeks: Samen integraal bouwen aan participatie

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op donderdag 10 juni en is niet meer actueel

Participeren naar vermogen, waar mogelijk door betaald werk, heeft positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd zien we dat mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte en een grote afstand tot de arbeidsmarkt vaak moeite hebben om bij hun gemeente antwoorden te krijgen op vragen. Dit komt door gescheiden loketten die onvoldoende samenwerken: één loket voor ‘Zorg en welzijn (Wmo)’ en een ander loket voor ‘Werk en inkomen (Participatiewet)’. Integrale samenwerking draagt bij aan het verbinden van deze twee werelden, aan het  centraal stellen van de inwoner in de dienstverlening en aan het aansluiten bij wat iemand wél kan om participatie mogelijk te maken.

Webinars: 27 mei en 10 juni 2021

Op 27 mei van 10.00-11.30 en 10 juni van 9.30-11.30 organiseren het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht  en Movisie, samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal, twee (online) bijeenkomsten.

Bijeenkomst 27 mei

Centraal in deze bijeenkomst staat de samenwerking tussen professionals werkzaam op het snijvlak van Wmo (zorg en welzijn) en Participatiewet (werk en inkomen). We gaan in op vragen als:

 • Hoe kunnen professionals domeinoverstijgend integraal samenwerken?
 • Hoe bied je als professional inwoners met meervoudige ondersteuningsbehoeften een helpende hand om participatie mogelijk te maken?
 • Welke rol spelen beleidsmedewerkers en bestuurders daarbij?

Met onder andere de uitkomsten van het recent afgeronde ZonMw project ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ bieden we op deze en andere vragen een antwoord.

Programma

 • Integraal werk als ‘werk in uitvoering’: hoe geef je samenwerking vorm in een continu veranderende praktijk? Wat werkt vanuit het perspectief van mensen met meervoudige ondersteuningsbehoeften?
  Inleiding door onderzoeker Joep Binkhorst (HU) en senior adviseur Marjet van Houten (Movisie)
 • Samenwerking tussen sociale wijkteams en klantmanagers: Minder fixatie op betaald werk en meer streven naar volwaardig burgerschap.
  Keynote door Monique Kremer, bijzonder hoogleraar actief burgerschap (UvA).
 • Ervaringen uit de praktijk
  Door Ruud Schalken, projectleider Houtense Werktafel / ‘Op Koers’: over het ontrafelen van vragen van inwoners met meervoudige ondersteuningsbehoeften.
 • Discussie / interactie: wat kunnen betrokkenen in het sociale domein (nog meer) doen om de domeinen zorg/welzijn en werk/inkomen te verbinden?

Doelgroep
Professionals in de uitvoering (uit sociale teams, klantmanagers, arbeidsdeskundigen), managers in het sociaal domein, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten, ervaringsdeskundigen/inwoners.

Bijeenkomst 10 juni

Op 10 juni, van 09.30-11.30 uur, starten we met het programma ‘Participatie: meedoen naar vermogen’, onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). In deze sessie nodigen we gemeenten uit om op interactieve wijze kennis en ervaring op dit gebied uit te wisselen en te bespreken welke vraagstukken de komende tijd gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Welke kennis kunnen gemeenten delen en welke kennis is nog nodig?

Programma

 • (Korte) inleiding en terugkoppeling naar de eerste webinar: Wat gaat goed? Waar lopen gemeenten en professionals tegenaan?
 • In vijf workshops willen we gemeenten de gelegenheid bieden ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen:
  • Workshop 1: Aan de slag met de 5 bouwopgaven!
   Samen integraal bouwen aan participatie, de naam zegt het al, is een activiteit, een werkwoord. In deze workshop gaan we met de in het gelijknamige project ontwikkelde praatplaat actief aan de slag met de bouwopgaven. Wat staat je te doen, waar moet je op letten, welk gereedschap heb je nodig en hoe zorg je dat het huis stevig staat?
   Door: Marjet van Houten en Anna van Deth, Movisie
  • Workshop 2: Integraal casuïstiekoverleg: Hoe doen ze dat in Wijk bij Duurstede? – Een inspiratiesessie
   In Wijk bij Duurstede wordt integraal samengewerkt via ‘de Participatietafel’. Frank Brouwer van Stichting Binding neemt je in deze workshop mee in het ontstaan en de ontwikkeling van deze samenwerking. Aan de hand van zijn ervaringen gaan we met deelnemers in gesprek over deze aanpak.

   Door: Frank Brouwer, Stichting Binding en Therese Suidman, Hogeschool Utrecht
  • Workshop 3: Op Koers: ‘Van wanhoop naar een kleine lach’ – Ervaringen uit Houten
   Het projectteam van Op Koers begeleidt mensen met problemen op meerdere gebieden. Denk daarbij aan wonen, werken, gezin en gezondheid. Hoe ontrafel je de problemen van mensen die daarin vastlopen? Hoe bied je deze mensen weer perspectief? Johanna ten Have-Smeding van het sociaal team Houten vertelt aan de hand van casussen uit de praktijk meer over deze integrale aanpak.
   Door: Johanna ten Have-Smeding, Sociaal Team Houten en Mirjam Gademan, Hogeschool Utrecht
  • Workshop 4: Integraal werken: Hoe betrek je beleid en bestuur?
   Een integrale aanpak gaat verder dan het stimuleren van samenwerking van professionals onderling. Voor een succesvolle aanpak is ook het afstemmen met beleidsmedewerkers en bestuurders van belang. In deze sessie gaan we met inzichten uit het onderzoek ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ in op manieren hoe je dit kunt doen.
   Door: Joep Binkhorst Hogeschool Utrecht
  • Workshop 5: Integraal werken: Weet ‘wat werkt’ en pas toe
   In deze workshop delen we met elkaar kennis over ‘wat werkt’ bij integraal samenwerken aan participatie en ondersteuning van inwoners. We lichten een paar essentiële elementen uit. Naast praktijk- en wetenschappelijke kennis voegen we ook ervaringskennis toe; een ervaringsdeskundige neemt ons mee in haar kijk op wat wel en wat niet werkt. Vervolgens willen we graag horen hoe jullie hier in je eigen praktijk mee aan de slag zijn of willen gaan.
   Door: Sharon Koks – den Outer en Hilde van Xanten, Movisie
 • Terugkoppeling uit de workshops: Uitwisseling van de belangrijkste inzichten uit de verschillende workshops: Welke nieuwe inzichten over integrale samenwerking zijn opgedaan? Waar zit de ontwikkelbehoefte om participatie in je gemeente mogelijk te maken?
 • Afronding: Hoe nu verder? Hoe kunnen gemeenten in de provincie Utrecht van elkaar leren? Wat zijn de vervolgstappen?

Doelgroep
uitvoerende professionals (zorg/welzijn en werk/inkomen), managers, beleidsmedewerkers en bestuurders, ervaringsdeskundigen/inwoners.

Aanmelden

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor het webinar van 10 juni. Voor vragen kunt u contact opnemen met kus@hu.nl.