Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid?

Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid?

‘Ik vraag de minister of het mogelijk is om te stimuleren dat financiële educatie een meer structureel karakter en een meer structurele plek krijgt.’ Deze oproep deed Tweede Kamerlid Aukje de Vries in 2013. Haar oproep past in een tendens waarin er steeds meer aandacht komt voor het versterken van de financiële competenties van burgers. In de afgelopen jaren ontwikkelden de rijksoverheid, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven tal van interventies om de Nederlander beter met zijn geld om te laten gaan. Denk in dit kader aan interventies zoals schuldencafés met ervaringsdeskundigen, thuisadministratie door vrijwilligers, theatervoorstellingen, lesprogramma’s, apps en budgetcursussen.
Maar wat levert dit soort interventies eigenlijk op? Wat kan er überhaupt verwacht worden van de inzet van interventies om financieel gedrag te beïnvloeden? In welke mate zijn de inzichten uit de internationale wetenschappelijke literatuur van toepassing op de interventies die in Nederland veel worden ingezet? En wat weten we in Nederland eigenlijk over de effectiviteit van andere interventies dan lesprogramma’s?
In dit paper wordt met een literatuurstudie antwoord gegeven op de volgende centrale vraag:
Wat is er bekend over de effectiviteit van interventies om te bevorderen dat burgers
gezond financieel gedrag vertonen?

Bijlagen