Ruimte voor ontwikkeling in wijkteams

Ruimte voor ontwikkeling in wijkteams

Hoe bied je als wijkteam effectief hulp en ondersteuning? De transformatie daagt uit om hierover nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen. Kant-en-klare oplossingen bestaan niet, deze moeten in de praktijk al doende ontwikkeld worden. De zoektocht naar nieuwe werkwijzen en een andere invulling van het werk vergt ruimte en tijd. Waar kennis ontbreekt, grijpt het sociaal domein nog vaak terug op traditionele vormen van leren, zoals trainingen. Voor het trainen van vaardigheden, zoals motiverende gespreksvoering, volstaat dit. Het is echter ontoereikend voor de grotere opgave waar de wijkteams voor staan.

In deze publicatie van Movisie lees je hoe geleerd kan worden tijdens het werk, van casuïstiek en van experimenten. Zo hoeft het leren niet een extra klus te zijn. Ook vind je er concrete handvatten om bewust te leren, ofwel slim en effectief te leren van ervaringen.

Bijlagen