Home concept
Kennisagenda 2020-2022

Kennisagenda 2020-2022

Deze kennisagenda is tot stand gekomen op basis van gesprekken tussen vele partners in het kennisplatform Utrecht Sociaal Domein (kUS), zoals gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, burgerorganisaties, opleidingen en onderzoeksinstituten, vertegenwoordigd in de programmaraad. De kennisagenda bevat actuele en relevante vraagstukken en thema’s op het sociaal domein in de provincie Utrecht.

Het kUS is een samenwerkingsverband waarin een aantal gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven centraal staan. Opgaven waarbij we er naar streven dat partners samen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en expertise, een bijdrage leveren aan sociale innovatie, aan kennisontwikkeling en professionalisering. Zij werken aan het vormgeven van ‘lerende praktijken’ en werken aan implementatie van ‘wat werkt’.

De uitdaging van het kUS is om te werken aan een inclusieve provincie, waarin iedereen mee kan doen naar vermogen. Dit vraagt om integraal beleid en een brede kennisagenda, aangezien diverse domeinen –sociaal domein, gezondheidszorg, economie, woningmarkt, mobiliteit, leefomgeving, milieu en duurzaamheid – nauw met elkaar verbonden zijn.

Download hieronder de kennisagenda.

Bijlagen