Dorpshuis Fort Vreeswijk

Dorpshuis Fort Vreeswijk

In het Dorpshuis Fort Vreeswijk kunnen wijkbewoners altijd terecht voor een bezoek aan hun huisarts, Buurtzorg, een prikpunt en een gevarieerd aanbod van buurtactiviteiten. In de opzet is ruimte voor de invulling van activiteiten voor kinderen en jongeren. De activiteiten op het Fort worden uitgebreid. Dit om nog meer buurtbewoners gebruik te kunnen laten maken van het Fort én om voldoende inkomsten te krijgen. De uitbreiding van de activiteiten vallen onder twee thema’s:  Zorg en Welzijn in de buurt en de Waterlinie: toeristische activiteiten. Fort Vreeswijk is onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Ook dit aspect wordt in de toekomst meer onder de aandacht gebracht.

Meer informatie

www.fortvreeswijk.nl