Gemengd wonen De Molen

Gemengd wonen De Molen

In dit project wonen ‘dragende bewoners’ (80%) samen met ‘vragende bewoners’ (20%) die lichte begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Deze begeleiding wordt door een professionele organisatie gegeven. Beide groepen zijn lid van en leveren een bijdrage aan de bewonersvereniging, die een succesvolle sociale samenhang in De Molen nastreeft. Voor de dagelijkse gang van zaken worden gangmakers (twee per etage) en projectmakers (vier in totaal) gekozen. Gangmakers zorgen voor naleving van het huishoudelijk reglement en voor gezelligheid, ontmoeting en sociale samenhang op de etage. Projectmakers zorgen voor het algehele sociale beheer.

Deze pilot van drie jaar heeft tot doel bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin woningzoekenden met een zorgvraag een plek vinden en volwaardig meedoen. In deze periode wordt gekeken of de bewonersvereniging goed gaat functioneren en hoe het samenwonen tussen verschillende doelgroepen gaat. In overleg met de bewonersvereniging kan het aantal kwetsbare huurders uitgebreid worden.

Meer informatie

OfficiĆ«le start gemengde woongemeenschap ‘De Molen’ in Houten