Gemengd wonen

Gemengd wonen

In gemengde woonprojecten gaat het om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn en om het creëren van een woonomgeving die mensen met kwetsbaarheden (als gevolg van eerdere dak- of thuisloosheid, psychische problemen of licht verstandelijke beperkingen) helpen, bij het maken van een nieuwe start in de samenleving. Maar hoe krijgt dat ‘goede buur zijn’ in de praktijk vorm? Gaat dat mengen wel altijd goed? Wat werkt wel en wat juist niet? En welke lessen halen we hieruit voor verbetering van bestaande en nog te starten projecten? Kunnen deze speciale projecten bovendien een impuls geven aan het creëren van ‘inclusieve’ wijken?

De ‘Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen’ heeft tot doel om samen met relevante stakeholders te leren van de ervaringen binnen vijf gemengde woonprojecten in Utrecht, ten behoeve van bestaande en toekomstige soortgelijke woonvormen en toekomstig beleid rond inclusie, participatie, wijkbeleid en huisvesting van kwetsbare doelgroepen in en buiten Utrecht.

Producten en resultaten

Voor de bewoners zelf voorziet gemengd wonen in een duidelijke behoefte. Voor de ‘begeleide bewoners’ geldt dat zij ‘zich gezien voelen, geaccepteerd worden en er mogen zijn’, een positieve sociale controle ervaren en ook wel varen bij de onderlinge contacten. De ‘onbegeleide bewoners’ op hun beurt stellen prijs op de contacten en de activiteiten. Ook geven ze aan te leren van mensen die ‘anders’ zijn.

Innovatieve waarde

Binnen dit project is er onderzoek gedaan naar wat wel en wat niet werkt en welke bredere conclusies je hier uit kunt trekken.

Meer informatie

https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/gemengd-wonen-lessen-uit-de-praktijk