Meedoen in Zeist

Meedoen in Zeist

In 2015 is in samenwerking met drie zorgorganisaties (Vitras, Abrona en Kwintes) gestart met de afbouw van professionele zorg in de vorm van maatwerkvoorzieningen en opbouw van sociale infrastructuur: Meedoen in Zeist.
Doel is dat iedere burger in Zeist meedoet (naar vermogen) en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en zijn omgeving. En alleen gebruik maakt van professionele dienstverlening als dat echt niet anders kan.

Innovatieve waarde

Professionals doen nu al veel aan verbinding. Nieuw binnen ‘Meedoen in Zeist’ is het alles met alles verbinden en daarbij het verbinden van burgers met burgers steeds centraal te plaatsen. Dit vraagt om de dingen anders te doen, maar vooral ook om andere dingen te doen.

Meer informatie

https://www.zeist.nl/inwoner/ondersteuning-en-zorg/meedoen-in-zeist/