Samen Sterk zonder Stigma

Samen Sterk zonder Stigma

Om mensen in de wijk bewust te maken van stigma en de impact ervan organiseert Samen Sterk zonder Stigma bijeenkomsten voor professionals en wijkbewoners. Dat doen ze voor bijvoorbeeld vrijwilligers in de wijk, welzijnswerkers, winkelpersoneel, medewerkers van gemeenten, politieagenten, medewerkers van buurt- of wijkteams en natuurlijk voor buren. Ze dagen deelnemers uit om in de schoenen te gaan staan van iemand met een psychische kwetsbaarheid. Ambassadeurs delen hoe schaamte en angst hun leven beïnvloedt. Hierdoor ontstaat er begrip en worden deelnemers zich bewust van hun (voor)oordelen. Er worden gesprekken gevoerd over wat er leeft en speelt in de wijk. En over hoe sociale acceptatie in de wijk gestimuleerd kan worden. Met het doel om het welzijn van mensen met een psychische aandoening én hun omgeving te verhogen.

Producten en resultaten

Samen Sterk zonder Stigma is gestart als project om in de regio Utrecht Midden-West (Lunetten, Lombok, Kanaleneiland) een impuls te geven aan destigmatisering door het opzetten van een regiobrede, wijkgerichte aanpak voor stigmabestrijding aan de hand van twee pilots in twee wijken.
Dit heeft geresulteerd in een draaiboek om in een wijk een bewustwordingsbijeenkomst te organiseren.

Innovatieve waarde

Een compleet draaiboek met handvatten en tips voor de organiserende partij over de opzet van een bewustwordingsbijeenkomst en wat het aan voorbereiding, begeleiding en nazorg vraagt.

Meer informatie

Draaiboek Welkom in je wijk