Vathorst Inclusief

Vathorst Inclusief

Drie woonlocaties (Amerpoort, Humanitas DMH en Abrona) in de wijk Vathorst in Amersfoort richten zich op woonbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Ze willen graag meer samenwerken en elkaars kennis en diensten beter benutten. Tevens willen zij de handen ineen slaan om meer verbinding te maken met de buurt en de daar actieve organisaties. Doel is om cliënten te ondersteunen bij het actief meedoen aan activiteiten in de wijk of de stad en het ontwikkelen van een op participatie en inclusie gerichte benadering, waarbij (langdurige) zorg en welzijn/maatschappelijke ondersteuning en participatie beter op elkaar aansluiten.

Producten en resultaten

Download hier het voortgangsverslag.

Innovatieve waarde

We vormen een ‘kerngroep inclusie’ die gaat fungeren als een zogenaamde Ontwikkelwerkplaats (OWP). Dit is een model waarbij een groep enthousiaste mensen met elkaar aan de slag gaat om de doelstellingen te verwezenlijken. Het is een leer-, ontwikkelings- en experimenteerproces waarbij plannen worden gemaakt en activiteiten worden ondernomen.
Idealiter bestaat een OWP uit (vertegenwoordigers van) alle belangrijke betrokkenen, zoals cliënten, verwanten, professionals en buurtgenoten. De groep is tussen de 8 en 12 personen groot en wordt begeleid door een ‘facilitator’ van Hogeschool Utrecht. Dit is iemand die het proces begeleidt, zorgt voor een goede leeromgeving, en kennis en inspiratie.
De kerngroep heeft verschillende functies: zij ontwikkelt creatieve initiatieven, heeft een enthousiasmerende aanjaagfunctie naar medewerkers, medecliënten en medeburgers, onderzoekt mogelijkheden voor inclusie en oplossingen voor belemmeringen. Hierbij gaan we uit van wederkerigheid: wat mensen en organisaties voor elkaar kunnen betekenen. Onderzoek (door studenten) is ondersteunend aan het ontwikkelproces van de OWP. De groep komt eenmaal per 6 weken bij elkaar, gedurende 2 uur. Tussentijds worden afgesproken acties uitgevoerd.

Meer informatie

https://husite.nl/kus/onderzoek/vathorst-inclusief/