WijCk Wonen

WijCk Wonen

WijCk Wonen is een nieuw woonconcept waar burgers met psychische kwetsbaarheden met én zonder begeleidingsvraag zelfstandig wonen in een omgebouwd kantoorpand. Zij vormen samen een woongemeenschap.

Bij WijCk Wonen staat zelf doen centraal.Bewoners bouwen niet alleen hun eigen woning, ze zorgen ook samen met de buren voor het beheer van het pand. Kwintes biedt professionele ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van de gemeenschap en begeleidt desgewenst mensen bij hun persoonlijke hulpvraag. Door het zelfbeheer nemen de verantwoordelijkheden van bewoners (ook als huurder) geleidelijk toe en neemt de rol van Kwintes als ondersteuning biedende voorziening af.
Voor het pandbeheer biedt Kwintes menskracht. ‘Gangmakers’ bijvoorbeeld zijn spil van het ‘sociale beheer’ (sfeer, onderlinge contacten). Dat kunnen bewoners met of zonder indicatie zijn.

Achterliggende doelen:
Het bevorderen van integratie en participatie van mensen uit de doelgroep, het bieden van een sociale steunstructuur en van mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van vaardigheden en herstel.

Producten en resultaten

• Het vraagt van professionals continue aandacht om op het goede moment meer op de achtergrond te blijven als ondersteuner en de betrokken bewoner te laten ontdekken hoe het wonen ‘werkt’ en zelf naar oplossingen te zoeken;
• Het is voor zowel professional als bewoner een ontdekkingstocht hoe invulling te geven aan zelfbeheer en ieders rol in het samen wonen;
• Het ontwikkelen van een dergelijk woonconcept als dit is een intensief proces en vergt tijd en aandacht. Zo is het bij werving & selectie van groot belang om goed door te vragen op de wil om bij te dragen aan het collectief, want alleen als die oprechte wens er is, loopt het samen wonen het beste.
Lees hier de factsheet

Innovatieve waarde

Het lijkt heel goed te lukken om het samenwonen voor de betrokkenen ‘zo gewoon mogelijk’ te houden. Bij vergelijkbare woonconcepten waarbij burgers met psychische kwetsbaarheden samen leven met ‘andere’ burgers ontstaat vaak een gemeenschap waarin een deel van de bewoners duidelijk ‘zorgvrager’ is, en het andere deel ‘zorgdrager’. Oftewel: mensen in de ene subgroep ondersteunen degenen in de andere groep. Bij WijCk Wonen ligt dat anders. Daar zijn de betrokkenen vooral ‘goede buur’ van elkaar. Men betekent iets voor elkaar, zoals de ene buur iets voor de andere buur kan betekenen.
Op termijn kan dit model een goede bijdrage leveren aan kostenbesparing. 24-uurszorg of andere meer intensieve zorg wordt hier ‘ingeruild’ voor meer toegespitste zorg, waarbij alledaagse problemen en uitdagingen meer door burgers zelf worden opgelost. ”

Meer informatie

www.nieuwewegenggzenopvang.nl/deelnemers/wijck-wonen/
www.wijckwonen.nl