Sociale (wijk)teams onderzocht: zicht op ontwikkelingen en knelpunten

Sociale (wijk)teams onderzocht: zicht op ontwikkelingen en knelpunten

In dit document vatten we de bevindingen en conclusies uit een tiental recente onderzoeken  (verschenen in 2014 en 2015) naar sociale (wijk)teams samen. We besteden hierbij aandacht aan de rol van de gemeente, de samenstelling en opgave van deze teams, de verlangde kwaliteiten van teamleden, de knelpunten die in de onderzoeken worden gesignaleerd en de rol en functie van teamleiders.

Bijlagen