Sociale basisinfrastructuur voor vitale en gezonde gemeenschappen

Sociale basisinfrastructuur voor vitale en gezonde gemeenschappen

Dit boekje gaat over organiseren vanuit de leefomgeving van mensen door samen te bouwen aan een sociale basisinfrastructuur. Dit op basis van de reële en geëxpliciteerde behoeften van bewoners én waarborgen voor continuïteit. In veel wijken zijn bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, professionals, gemeenten en zorgverzekeraars al bezig met organiseren van onderop, iedereen vanuit het eigen perspectief.
Grote vraag is hoe hiervan een herkenbaar en samenwerkend geheel te maken zodat opgedane kennis en ervaringen worden benut.

In dit boekje staan de uitgangspunten, bouwstenen en randvoorwaarden voor een sociale basisinfrastructuur met sociale rechtvaardigheid
als onderliggende waarde: het recht op en (online) toegang tot basisbehoeften. De ambitie is een samenleving waaraan iedereen naar eigen vermogen, met waardering en de best mogelijke gezondheid kan meedoen.

Kijk hier voor een download: https://www.allesisgezondheid.nl/wpcontent/uploads/2020/06/Sociale-basisinfrastructuur-online-def.pdf