Trainerskracht in sociaal werk

Trainerskracht in sociaal werk

In dit artikel beschrijven we hoe Trainerskracht zich ontwikkelde. Door aan te sluiten bij de passie van jongeren en hun talenten, lukte het om (kwetsbare) jongeren te begeleiden naar school en (vrijwilligers)werk en meer in het algemeen een positieve invloed te hebben op hun leven. Hoewel Trainerskracht als een succesvol product van de transformatie van het sociale domein kan worden gezien – er wordt gewerkt vanuit ‘nabijheid’, ‘in het voorveld’, ‘pedagogisch’ en ‘preventief in plaats van curatief’ – blijken er ook drempels en spanningsvelden.

Bijlagen