De Projecten

De Projecten

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Nederland krijgt steeds meer ouderen en chronisch zieken. Tot de meest voorkomende klachten van deze mensen behoren problemen in het fysieke functioneren, waardoor veel behoefte is aan beweegzorg. Fysiotherapeuten en oefentherapeuten bieden beweegzorg, veelal in buurt- en wijkverband. Dit zorgveld verandert: steeds meer ontstaat een zorgnetwerk om cliënten heen. Naast fysio- en oefentherapeuten biedt een groeiend aantal andere professionals beweegzorg aan: wijkverpleegkundigen, buurtsportcoaches, praktijkondersteuners.

Het veranderende zorgveld en de toenemende concurrentie dwingen fysiotherapeuten zich te positioneren en te profileren in de wijk. Echter, over het algemeen hebben ze te weinig kennis om met hun praktijk relevant, innovatief en onderscheidend invulling te geven aan de veranderende zorg. Ze geven aan niet te weten hoe ze hun waarde voor de kwaliteit van zorg goed kenbaar kunnen maken.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen, commerciële economie en Topclass/ Honours studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Doelstelling

MOVES in de beweegzorg (2017-2020) zette zich in om antwoord te krijgen op de vraag: ‘Hoe kunnen fysiotherapeuten inspelen op en bijdragen aan de veranderende zorg in de wijken op een manier die -voor hen als MKB-organisaties- haalbaar en rendabel is?’ Hét antwoord op deze vraag is nog niet gevonden, wel zijn er stappen gemaakt richting de ontwikkeling van strategische positioneringsthema’s die passend zijn voor de context van beweegzorg in de wijk. Het project MoveOn (2020-2022) zet zich in voor de implementatie van deze positineringsthema’s om de merkwaarde van beweegzorgpraktijken te vergroten.

Dit wordt gedaan voor en door fysio- en oefentherapiepraktijken in de wijk, samen met de brancheverenigingen en drie lectoraten van de Hogeschool Utrecht & Hanzehogeschool Groningen. Als design kiezen we voor actie-onderzoek: korte cycli van onderzoek in de beroepspraktijk om de kans op directe uitkomsten voor de praktijk te vergroten.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek MOVES zijn samengevat in een toolkit waarmee fysiotherapeuten concreet aan de slag kunnen met profileren en positioneren in de wijk. Zo blijven ze in de toekomst een belangrijke beweegzorgpartner in het zorgnetwerk. Met als ambitie dat deze samenwerking beter en op een onderscheidende manier aansluit op de behoeften van de zorgvragende (oudere) wijkbewoners, goede kwaliteit van de beweegzorg oplevert en een financieel gezond model levert voor zowel de fysiotherapiepraktijken als de betrokken partners.
Daarnaast wordt de nieuw ontwikkelde kennis geïmplementeerd binnen onderwijs en onderzoek ten behoeve van het actueel opleiden van professionals in de gezondheidszorg.