De Projecten

De Projecten

‘Wat kan ik als fysiotherapeut toevoegen aan het zorgaanbod in mijn wijk?’ ‘Hoe ben ik zichtbaar?’ Hoe pak ik mijn rol in het samenwerkingsverband? 

 

Typische vragen die passen bij MOVES. MOVES in de beweegzorg (2017-2020) zette zich in om antwoord te krijgen op de vraag: ‘Hoe kunnen fysiotherapeuten inspelen op en bijdragen aan de veranderende zorg in de wijken op een manier die -voor hen als MKB-organisaties- haalbaar en rendabel is?’ Hét antwoord op deze vraag is nog niet gevonden, wel zijn er stappen gemaakt richting de ontwikkeling van strategische positioneringsthema’s die passend zijn voor de context van beweegzorg in de wijk. Het project MoveOn (2020-2023) zet zich in voor de implementatie van deze positineringsthema’s om de merkwaarde van beweegzorgpraktijken te vergroten.

Dit wordt gedaan voor en door fysio- en oefentherapiepraktijken in de wijk, samen met de brancheverenigingen en drie lectoraten van de Hogeschool Utrecht & Hanzehogeschool Groningen. Als design kiezen we voor actie-onderzoek: korte cycli van onderzoek in de beroepspraktijk om de kans op directe uitkomsten voor de praktijk te vergroten.

Waarom MOVES in de beweegzorg? 

Nederland krijgt steeds meer ouderen en chronisch zieken. Tot de meest voorkomende klachten van deze mensen behoren problemen in het fysieke functioneren, waardoor veel behoefte is aan beweegzorg. Fysiotherapeuten en oefentherapeuten bieden beweegzorg, veelal in buurt- en wijkverband of samen met anderen in de regio. Dit zorgveld verandert: steeds meer ontstaat een zorgnetwerk om cliënten heen, georganiseerd in ketens. Dit vraagt om samenwerking rond de zorgvrager. Voorwaarde hiervoor is dat je als beweegzorgprofessional je positie kiest én pakt in deze samenwerking.

Maar: over het algemeen hebben fysiotherapeuten en oefentherapeuten weinig kennis om met hun praktijk relevant, innovatief en onderscheidend invulling te geven aan de veranderende zorg. Ze geven aan niet te weten hoe ze hun waarde voor de kwaliteit van zorg goed kenbaar kunnen maken.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen, commerciële economie en Topclass/ Honours studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Resultaten MOVES

De resultaten van het onderzoek MOVES zijn in de eerste plaats verwerkt tot praktische tools voor fysiotherapeuten. Zo is er de MOVE-IT toolkit waarmee beweegzorgprofessionals concreet aan de slag kunnen met het maken van een positioneringskeuze voor hun praktijk. De MOVES eModule biedt praktijken houvast bij het realiseren van hun keuze in hun context. Zo blijven ze in de toekomst een belangrijke beweegzorgpartner in het lokale of regionale zorgnetwerk. Met als ambitie dat deze samenwerking beter en op een onderscheidende manier aansluit op de behoeften van de zorgvragende (oudere) wijkbewoners, goede kwaliteit van de beweegzorg oplevert en een financieel gezond model levert voor zowel de fysiotherapiepraktijken als de betrokken partners.

Naast praktische tools vertaalt MOVES de opgedane kennis naar het onderwijs voor toekomstige beweegzorgprofessionals, (zorg)marketeers en ondernemers. Tenslotte zijn de resultaten gepresenteerd op wetenschappelijke congressen in binnen- en buitenland op het gebied van fysiotherapie en transdisciplinaire implementatie.